Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju laureatem ogólnopolskiego konkursu "Szkoła dla pracodawców - pracodawcy dla szkoły".
Już po raz trzeci odbył się ogólnopolski konkurs "Szkoła dla pracodawców - pracodawcy dla szkoły", organizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Celem konkursu trwającego od listopada 2014 roku było wyłonienie oraz promocja szkół osiągających najwyższą, jakość i efektywność w kształceniu zawodowym.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju zaprezentował wspólne przedsięwzięcia podejmowane z Hotelem Krosno Nafta - pracodawcą i równocześnie partnerem konkursowym. Zadania, które przedstawiliśmy w konkursie zostały docenione i zauważone przez jury konkursowe. Należy zaznaczyć, że konkurs rozgrywany był w 16 obszarach zawodowych

Biorące udział w konkursie szkoły przedstawiły swoje "dobre praktyki", które należy rozumieć, jako przedsięwzięcia już wdrożone do działalności szkoły, stanowiące efektywne i innowacyjne rozwiązania konkretnych problemów.
Laureatem w branży Turystyka i hotelarstwo zostało Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich  w Iwoniczu-Zdroju, które wysoko oceniono za wzorową współpracę z partnerską firmą - Hotelem Krosno Nafta.

Uroczyste wręczenie statuetek nagrodzonym szkołom i współpracującym z nimi pracodawcami odbędzie się w Warszawie.
Udostępnij ten artykuł znajomym: