LVII sesja Rady Gminy Chorkówka odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 roku o godzinie 14:30 w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.
Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Gminy z dnia 25 października 2022 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
6. Podjęcie uchwał:
- Podjęcie uchwały Nr LVII/440/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi.
- Podjęcie uchwały Nr LVII/441/2022 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 r.
- Podjęcie uchwały Nr LVII/442/2022 w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
- Podjęcie uchwały Nr LVII/443/2022 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Krośnie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Chorkówka w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Leśniówce.
- Podjęcie uchwały Nr LVII/444/2022 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Leśniówce.
- Podjęcie uchwały Nr LVII/445/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
- Podjęcie uchwały Nr LVII/446/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
- Podjęcie uchwały Nr LVII/447/2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
7. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
8. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
9. Zakończenie obrad.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.