W Krośnie utworzona została inteligentna sieć wodociągowa oraz nowoczesny i funkcjonalny system eBOK dla klientów Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.
Projekt "Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych przez mieszkańców Krosna" był realizowany w ramach konkursu dotacji "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców". Miał nie tylko charakter pionierski, ale w swojej tematyce był innowacyjny na skalę kraju. Konferencja podsumowująca zrealizowany projekt została zorganizowana w ubiegły piątek (18 listopada).

- Głównym celem naszego projektu było ograniczenie strat wody, poprzez zbadanie całego systemu wodociągowego, zarządzanego przez Krośnieński Holding Komunalny, pod kątem możliwości gromadzenia danych z sieci wodociągowej, ich automatyczna analiza i transfer do systemu eBOK, a następnie przesłanie odbiorcom przetworzonych informacji w celu lepszego zarządzania zużyciem wody - mówi prezydent Krosna Piotr Przytocki.

Diagnoza, analiza i wdrożenie


Zrealizowany projekt to efekt konsultacji i ankiet, jakie zostały przeprowadzone wśród przedsiębiorców i mieszkańców Krosna w 2017 r. Z pozyskanych wówczas informacji wynikało, że odbiorcom brakuje informacji o niekontrolowanych wyciekach wody za ich wodomierzami, że chcą mieć dostęp do szczegółowych danych dotyczących ich zużycia wody oraz do billingu zużycia wody, a także, że chcą otrzymywać informacje o istniejącym u nich wycieku i być informowanym SMS-owo o awaryjnych i planowanych wyłączeniach wody.

- Mając diagnozę potrzeb i oczekiwań mieszkańców zdecydowaliśmy o konieczności zniwelowania tych problemów. Krośnieński Holding Komunalny opracował we współpracy z Politechniką Rzeszowską i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, naszymi partnerami przy realizacji projektu, wstępny schemat możliwej integracji systemów informatycznych i zarządzania danymi - wyjaśnia dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna.

Zdjęcie z konferencji

Wypracowane rozwiązania udało się wdrożyć w Krośnie dzięki realizacji projektu "Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżet państwa.

Dzięki temu powstała instalacja pilotażowa składająca się z serwera, systemu eBOK i oprogramowania obejmującego mechanizm przetwarzania, sterowania i analizowania danych z inteligentnej sieci. Na wodomierzach głównych u odbiorców wody na terenie miasta Krosna zamontowano 7558 nakładek radiowych przystosowanych do stacjonarnego odczytu wodomierzy. Wdrożono również dedykowane oprogramowanie, które umożliwiło zbieranie danych z nakładek, w celu wypracowania rekomendacji i zbadania tez założonych w projekcie.

- Na podstawie danych, które zostały zebrane podczas działań projektowych, zespół naukowy przeprowadził badania, przygotował opracowania wzorcowych zasad działania systemów i jednostek, schematy monitoringu sieci wodociągowej, obiektów wodociągowych i odbiorców masowych, a także wypracował rekomendacje, które zostaną zebrane zbiorczo w celu udostępnienia po zakończeniu projektu innym przedsiębiorstwom wodociągowym, jako tzw. katalog dobrych praktyk - dodaje Tomasz Soliński.

Nowoczesne i funkcjonalne systemy


Przeprowadzone badania pozwoliły sprawdzić stan sieci wodociągowej Krosna w oparciu o metodologię IWA i opracować metodykę wyszukiwania niewidocznych na powierzchni awarii sieci wodociągowej, m.in. na podstawie danych z sieci i poszczególnych wodomierzy. W konsekwencji tego możliwe jest stopniowe ograniczanie strat wody w sieci wodociągowej przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi pomiarowych i informatycznych.

- Wykorzystanie platformy do zarządzania siecią dało pełny obraz funkcjonowania krośnieńskiej sieci wodociągowej, ponieważ platforma ta zbiera, analizuje i wizualizuje dane z wielu różnych baz danych w jednym miejscu. Dzięki automatycznym powiadomieniom i alarmom o nieprawidłowościach w danych pomiarowych SmartFlow wspiera szybkie wykrywanie awarii czy ukrytych wycieków, pomaga oszczędzać wodę, energię i pieniądze, a także stopniowo ograniczać straty wody - podkreśla Krzysztof Wolanin, zastępca kierownika Wodociągów Krośnieńskich ds. zarządzania siecią.

Janusz Fic

eBOK - aplikacja dla mieszkańców


Dzięki projektowi w Krośnieńskim Holdingu Komunalnym uruchomiony został nowy system do elektronicznej obsługi klientów. Rozwiązania wdrożone w nowym systemie eBOK umożliwiają mieszkańcom Krosna i klientom Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego otrzymywanie powiadomień o wyciekach wody, pobieranie szczegółowych informacji o jej zużyciu w przedziale godzinowym, dziennym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym i rocznym, a także otrzymywanie eFaktur i dokonywanie ePłatności.
Klienci zalogowani w nowym systemie eBOK mogą korespondować on-line z pracownikiem Biura Obsługi Klienta, otrzymywać powiadomienia o planowanych i awaryjnych przerwach w dostawie wody, mieć dostęp do wszystkich rozliczeń i zawartych umów, sprawdzić i podać odczyty wodomierzy, a w przypadku posiadania nakładki radiowej do stacjonarnego odczytu wodomierzy - mogą też otrzymywać powiadomienia o prawdopodobnym wycieku wody na wewnętrznej instalacji w jego nieruchomości.

Ciekawą funkcjonalnością nowego systemu eBOK jest dostęp do wizualizacji obszarów planowanych wyłączeń i miejsc awarii, co udostępnione jest w zakładce GEOPORTAL w ramach ogólnodostępnej eUsługi. W panelu tym prezentowane są m.in.: graficzny przebieg sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, lokalizacje hydrantów ppoż., obiektów Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego i stref ochrony ujęć oraz informacje o prowadzonych przez spółkę inwestycjach. W ramach nowego systemu udostępniony został także WMS umożliwiający pobranie i wyświetlenie powyższych informacji graficznych w zewnętrznych systemach klientów.

Ważną funkcjonalnością nowego eBOK jest również możliwość składania wniosków w formie elektronicznej, z możliwością śledzenia postępu zgłoszonej sprawy wraz z powiadomieniem drogą mailową bądź SMS-ową o kolejnych jej etapach oraz wydanej decyzji.

- Korzystanie z nowego systemu eBOK znacznie ułatwi naszym klientom kontakt ze spółką oraz dostarczy wielu istotnych informacji na temat świadczonych usług. Zachęcamy wszystkich naszych klientów do zapisu do nowego eBOK-a i zapoznania się z jego szeroką funkcjonalnością. Obsługę nowego systemu wspierają cztery filmy instruktażowe, dostępne na stronie ebok.ekrosno.pl, które krok po kroku wyjaśniają, jak działa unowocześnione Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta naszej spółki. Dajemy naszym klientom naprawdę bardzo dobre i funkcjonalne narzędzie - podkreśla Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Wartość projektu "Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna" to 3 999 261,00 zł, z czego 3 599 334,90 zł stanowi dotacja z funduszy UE, a 399 926,10 zł to wkład własny.
Projekt realizowany był od III kwartału 2019 r. do IV kwartału 2022 r.

~Inteligętny

21-11-2022 12:53 8 12

Inteligentna sieć wodociągowa, inteligentne pralki, proszki, żelazka :)
Tylko ludzie coraz głupsi :)
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.