Starostwo Powiatowe w Krośnie poinformowało, jak będzie wyglądać utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym 2022/2023.
Drogi powiatowe na terenie gmin: Chorkówka, Dukla, Miejsce Piastowe, Jaśliska, Korczyna (od 1 stycznia 2023 r.), Wojaszówka, Jedlicze, Iwonicz Zdrój (z wyłączeniem drogi Nr 2002R Iwonicz- Iwonicz-Zdrój i drogi Nr 1976R na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2002R do Zespołu Szkół w Iwoniczu), w okresie zimowym 2022/2023 utrzymywane będą przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie. Akcją zimową kieruje Dyżurny z Obwodu Drogowo - Mostowego w Dukli.

Numery kontaktowe:
- Dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg, tel. 13 43 300 20 (całą dobę)

Zimowe utrzymanie dróg nadzorują:
- Dyrektor PZD tel. 13 43 75 797 pon.-pt. w godz. 07:00 - 15:00
- Kierownik ODM w Dukli tel. 13 43 300 20 pon.-pt. w godz. 07:00 - 15:00

Drogi powiatowe na terenie gmin Krościenko Wyżne, Rymanów, Korczyna (do 31 grudnia 2022 r.) i Iwonicz-Zdrój (drogi: 2002R Iwonicz - Iwonicz-Zdrój i 1976R na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 2002R do Zespołu Szkół w Iwoniczu) w okresie zimowym 2022/2023 utrzymywane będą na mocy porozumień pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a tymi gminami.

Numery kontaktowe:
- Krościenko Wyżne: 13 43 151 90 (pon. godz. 08:00-16:00 wt.-pt. w godz. 07:00 - 15:00
- Iwonicz-Zdrój: tel. 512 482 719
- Rymanów: tel. 13 43 550 06 pon.- pt. w godz. 07:00 - 15:00
- Korczyna: tel. 13 43 540 80 pon.- pt. w godz. 07:30 - 15:30

Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, że planem zimowego utrzymania objęte zostały drogi o nawierzchni bitumicznej. W warunkach normalnych zarówno odśnieżanie jak i zwalczanie śliskości dróg odbywać się będzie systemem patrolowo - interwencyjnym w godzinach 3.00 do 7.00 i 13.00 do 17.00 - razem 8 godzin. W godzinach 17.00 do 22.00 utrzymanie zimowe odbywać się będzie tylko w systemie interwencyjnym. W porze nocnej od godz. 22.00 do godz. 3.00 usługi w zakresie odśnieżania jak i likwidacji śliskości zimowej (bez względu na warunki atmosferyczne) prowadzone będą tylko i wyłącznie w sytuacjach awaryjnych na interwencję służb ratowniczych ( Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego).

Na czas trwania intensywnego opadu śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych oraz innych krańcowych warunków atmosferycznych, gdy praca sprzętu nie będzie możliwa ze względów bezpieczeństwa lub nie będzie możliwe uzyskanie należytego efektu pracy, utrzymanie ZUD zostanie wstrzymane i wznowione w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Starostwo przypomina również, że na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszych, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Kiedy wymieniać opony na zimowe? Ile to kosztuje w Krośnie?
Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności utrzymują czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

~SOMGORSI

30-11-2022 11:20 1 1

Sorry taki mamy klimat.
Odpowiedz

~Tylko zdjęcia robić

24-11-2022 10:45 5 5

Każda zima, rok w rok, biała droga, ujeżdżony śnieg, albo jeszcze lepiej trzy wyjeżdżone tory przez Dobieszyn. Granica Dobieszyn - Polanka, i droga czarna. Czy w tym roku to samo będzie?!
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.