LXXVI sesja Rady Gminy Jaśliska odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 roku o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LXXIV i LXXV sesji Rady Gminy Jaśliska.
4. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i mieszkańców.
6. Interpelacje i zapytania do Wójta /pisemne/.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2022 rok
b) uchwalenia "Programu współpracy Gminy Jaśliska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok"
c) opłaty targowej
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
e) ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Jaśliska
f) zmian w Statucie Gminy Jaśliska
g) powołania Komisji Rady Gminy ds. współpracy Gminy Jaśliska z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie /druk nr 385/.
8.Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.