XLV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 roku o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie.
Porządek obrad XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie XLV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XLV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
5. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych dokonanej przez:
- Starostę Krośnieńskiego, Urzędy Skarbowe i Wojewodę Podkarpackiego,
- Przewodniczącego Rady, Urzędy Skarbowe i Wojewodę Podkarpackiego.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok".
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą powierzenia Gminie Chorkówka zadania publicznego polegającego na przebudowie dróg powiatowych polegającej na budowie chodników/poszerzeń dla pieszych w ciągu dróg powiatowych.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu Krośnieńskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie XLV sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.