Konsorcjum firm Instal Warszawa i Paprec Energies zrealizuje największą inwestycję w historii Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. Jej wartość to ponad 135 mln zł.
Miasto Krosno i Krośnieński Holding Komunalny przystępują do budowy bloku energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w Krośnie. Obiekt powstaje przy ul. Sikorskiego w Krośnie, w sąsiedztwie Elektrociepłowni Krosno.

Instalacja ma służyć do termicznego przetwarzania pozostałości z sortowania odpadów oraz do produkcji w skojarzeniu energii cieplnej (moc 6,4 MW) i energii elektrycznej (1,6 MW)na bazie tego paliwa. Rocznie ma być spalanych około 22 tys. ton pozostałości z sortowania odpadów.

Uroczyste rozpoczęcie realizacji inwestycji rozpoczęło się dzisiaj (8 grudnia) konferencją w Hotelu Krosno Nafta. Z kolei na placu budowy podpisany został akt erekcyjny, który w specjalnej tubie wmurowano wmurowano do fragmentu ławy fundamentowej. W uroczystości wzięli udział między innymi posłanka Joanna Frydrych, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominik Bąk wraz z prezesem WFOŚiGW w Rzeszowie Adamem Skibą, władze miasta Krosna z przewodniczącym Rady Miasta Zbigniewem Kubitem, prezydentem Piotrem Przytockim, zastępcą prezydenta Tomaszem Solińskim, przedstawiciele samorządów współpracujących z miastem Krosnem przy projektach "śmieciowych", przedstawiciele wykonawców, firm współpracujących z Krośnieńskim Holdingiem Komunalnym oraz pracownicy spółki.

Prezydent Krosna Piotr Przytocki podkreślił, że inwestycja ta rozwiąże problem zagospodarowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, jakie powstają w krośnieńskim Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów.

- Dzięki budowie bloku energetycznego powstanie kompleksowy system zagospodarowania odpadów dla miasta Krosna i 27 współpracujących z nami gmin. Z pozytywnych efektów całego programu inwestycyjnego realizowanego przez naszą spółkę będą korzystać nie tylko mieszkańcy Krosna, ale też blisko 300 tysięcy mieszkańców gmin, które przystąpiły do tego projektu - powiedział prezydent Piotr Przytocki.

budowa spalarni w Krośnie

Potwierdza to między innymi burmistrz Rymanowa Wojciech Farbaniec.

- Zawsze uważaliśmy, że Krosno ma wizję jeśli chodzi o zagospodarowanie odpadów komunalnych. Władze Krosna oraz Krośnieński Holding Komunalny w sposób modelowy rozwiązują te problemy. Wszystkie inwestycje zaplanowane nie tylko na najbliższe lata, zaspokajają także potrzeby naszej gminy Rymanów oraz jeszcze ponad dwudziestu innych samorządów. Jako samorządowcy wiemy, z jakimi problemami musimy się borykać w temacie zagospodarowania odpadów komunalnych. Budowa bloku energetycznego wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom - powiedział burmistrz Wojciech Farbaniec.

Blok energetyczny będzie obiektem nowoczesnym, spełniającym wszystkie normy środowiskowe i bezpieczeństwa dla otoczenia. Wszystko znajdować się będzie w zamkniętej konstrukcyjnie hali, a zastosowana zaawansowana instalacja oczyszczania spalin spowoduje istotne obniżenie poziomu emisji w porównaniu do obecnego stanu. Co ważne, emisje te będą kontrolowane w sposób ciągły poprzez automatyczne systemy pomiarowe.

Inwestycja istotnie poprawi efektywność pracy krośnieńskiej elektrociepłowni, w której około 80 procent energii cieplnej będzie produkowana w procesach kogeneracyjnych.

- Po wielu latach pracy nad kwestią energetycznego wykorzystania pozostałości po sortowaniu odpadów przystępujemy do budowy bloku energetycznego. Ta inwestycja pozwoli nam zminimalizować, a docelowo nawet odejść od użycia węgla w Elektrociepłowni Krosno - stwierdził Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Według szacunków, po uruchomieniu bloku energetycznego w 2024 roku, ponad 50 procent ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym będzie pochodzić z energetycznego odzysku pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych, a pozostała część z biomasy.

goście uroczystości

Wykonawcą zadania jest polsko-francuskie konsorcjum firm Instal Warszawa i Paprec Energies.

- Budowa bloku energetycznego w Krośnie to obecnie jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych przez Instal Warszawa. Krośnieńska inwestycja integruje w sobie problematykę przekształcania odpadów, produkcji ciepła i prądu oraz ochrony środowiska - stwierdził Andrzej Grygo, prezes Zarządu Instal Warszawa S.A.

Zgodnie z umową, inwestycja ma być zrealizowana do września 2024 r. W pierwszej kolejności powstanie zaplecze i infrastruktura bloku, a następnie zostanie zamontowany układ spalania, w tym piec.

- Paprec z dumą wspiera miasto Krosno w transformacji energetyczno-klimatycznej oraz w wyeliminowaniu zużycia węgla. Projekt instalacji przetwarzającej odpady w Krośnie jest drugim naszym projektem w Polsce, zaraz po instalacji odzysku energii w Gdańsku, która rozpocznie działalność w 2024 roku. Mam nadzieję, że inne gminy pójda za przykładem Krosna i Gdańska powiedział Sebastien Petithuguenin, dyrektor generalny Paprec Energies.

Budowa bloku energetycznego w Krośnie realizowana jest w ramach projektu "Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego - II etap". Na jego realizację Krośnieński Holding Komunalny otrzymał w ubiegłym roku dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości prawie 112 mln zł, z czego 50 mln zł w formie dotacji, a a 61,7 mln zł w formie niskoprocentowej pożyczki.

- Potencjał energetyczny zawarty w paliwach alternatywnych nie powinien być marnowany. Skoro nie wszystkie odpady nadają się do powtórnego wykorzystania, to niezwykle istotne i potrzebne jest ich pożytkowanie przy produkcji ciepła i energii elektrycznej w instalacjach termicznego przekształcania. Spalanie w celach energetycznych jest najlepszym sposobem wykorzystania odpadów, których nie można ani składować, ani poddać recyklingowi. Ta myśl przyświecała nam, gdy decydowaliśmy o przyznaniu dofinansowania na realizację krośnieńskiej inwestycji. Krosno jest przykładem dla innych samorządów, jak należy działać wspólnie i nie ustawać w dążeniach, żeby gospodarka odpadami zasługiwała na miano racjonalnej podkreślił Dominik Bak, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

~Mik

12-12-2022 20:00 1 3

Nareszcie .technologia znana od wielu wielu lat
Odpowiedz

~SOMGORSI

12-12-2022 11:28 4 2

Istotne obniżenie poziomu emisji, czyli jakie? Jak Kowalski zapali śmieciami to dostaje karę , a miasto może spalać legalnie. Poprawi się kondycja holdingu, bo ludzie spoza miasta zapłacą za odbiór śmieci a miastowi zapłacą za ogrzewanie. A co na to ekolodzy , nie zaproszono ich?Brak sponsorów i ekologia siedzi cicho bo za darmo nie będą się sprzeciwiać.
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.