LIX sesja Rady Gminy Chorkówka odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 roku o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.
Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
a) z LVII sesji z dnia 21 listopada 2022 r.
b) z LVIII nadzwyczajnej sesji z dnia 7 grudnia 2022 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Chorkówka na 2023 rok.
6. Przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka.
7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Chorkówka na 2023 rok, projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok.
8. Przedstawienie opinii komisji stałych w sprawie projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka.
9. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej, wniesionymi poprawkami i ich głosowanie.
10. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
11. Podjęcie uchwał:
a) Podjęcie uchwały Nr LIX/454/2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.
b) Podjęcie uchwały Nr LIX/455/2022 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka.
c) Podjęcie uchwały Nr LIX/456/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości obciążonej służebnością gruntową.
d) Podjęcie uchwały Nr LIX/457/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat.
e) Podjęcie uchwały Nr LIX/458/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat.
f) Podjęcie uchwały Nr LIX/459/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022.
g) Podjęcie uchwały Nr LIX/460/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
h) Podjęcie uchwały Nr LIX/461/2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
i) Podjęcie uchwały Nr LIX/462/2022 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Chorkówka.
12. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
13. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
14. Podsumowanie roku 2022.
15. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2023 rok.
16. Zakończenie obrad.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.