LIII sesja Rady Gminy Korczyna odbędzie się w dniu 22 grudnia 2022 roku o godzinie 8:30 w sali narad Domu Strażaka.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz z realizacji zadań w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. uchwały budżetowej Gminy Korczyna na 2023 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,
e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
6.2. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna na lata 2023-2041;
6.3. dopłaty do ceny 1m3 dostarczonej wody;
6.4. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok;
6.5. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2022.
7. Zapoznanie z korespondencją skierowaną do Rady Gminy lub Przewodniczącego Rady Gminy.
8. Sprawy różne, komunikaty.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.