LXXVII sesja Rady Gminy Jaśliska odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXXVI sesji Rady Gminy Jaśliska.
4. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i mieszkańców.
6. Interpelacje i zapytania do Wójta /pisemne/.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2022 rok
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2022 - 2031
c) uchwały budżetowej Gminy Jaśliska na 2023 rok
d) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2023 - 2032
e) udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizacją zadania publicznego
f) udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizacją zadania publicznego
g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaśliska na 2023 rok
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Rady Gminy Jaśliska na 2023 rok
i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Jaśliska na 2023 rok
j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaśliska na 2023 rok
k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok
l) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LXXVI/367/22 Rady Gminy Jaśliska z dnia 30 listopada 2022 r., w sprawie zmian w Statucie Gminy Jaśliska /druk nr 398/.
8. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10 Zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.