Rada Powiatu Krośnieńskiego, na sesji, która odbyła się 28 grudnia br., jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez starostę Jana Pelczara budżet na 2023 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową.
Dochody powiatu na 2023 rok zaplanowano w wysokości ogółem 108.964.722 zł. W tej kwocie mieszczą się dochody bieżące na poziomie 82.593.130 zł oraz dochody majątkowe 26.371.592 zł.
Źródłami dochodów bieżących 2023 roku będą udziały powiatu we wpływach z podatku PIT i CIT w łącznej kwocie 17.381.563 zł, subwencja ogólna dla powiatu zaplanowana w kwocie ogółem 49.237.060 zł.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych powiatu wynoszą 7.406.201 zł.
Dochody z tytułu dotacji na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 1.957.800 zł.
Dochody własne powiatu przysługujące powiatowi na podstawie odrębnych ustaw wynoszą 6.232.173 zł.
Dochody ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 624.848 zł.
Źródłami dochodów majątkowych w 2023 roku będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 26.071.592 zł oraz dochody z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 300 000 zł.

Wydatki powiatu na 2023 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 116.522.547 zł, w tym wydatki powiatu na 2023 rok zaplanowano w kwocie ogółem 116.522.547,00 zł, z tego; wydatki bieżące 82.435.911 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 34.086.636,00 zł.

sesja rady powiatu krośnieńskiego

Plan wydatków wg najważniejszych działów w budżecie:
- Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 33.807.768,00 zł
- Transport i łączność - 35.671.070 zł
- Administracja publiczna - 21.735.428 zł
- Pomoc społeczna i Rodzina - 11.304.398 zł

Budżet Powiatu został zaplanowany z deficytem w wysokości 7.557.825 zł.
Przychody na spłatę zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu zaplanowano w kwocie 10.757.825 zł.

- W toku wykonywania budżetu mogą pojawić się nowe źródła finansowania zadań inwestycyjnych, w tym środki w ramach współpracy z gminami, a tym samym będzie możliwa realizacja nowych zadań, które na etapie planowania w budżecie nie występują - informuje starosta Jan Pelczar.

Łącznie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych (emisji obligacji) na koniec 2022 roku wyniosą 11.834.432,00 zł. Zobowiązania te mogą stanowić 12,18 % przewidywanego wykonanie dochodów w 2022 roku.

W latach 2023 -2024 realizowane będą przedsięwzięcia bieżące i zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE. Przedsięwzięcia dotyczą głównie zadań w zakresie oświaty i wychowania (Zespół Szkół w Jedliczu i Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju) oraz stabilizacji osuwiska wraz z remontem drogi powiatowej nr 1962 R w Odrzykoniu.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.