Pod koniec 2022 r. Gmina Rymanów otrzymała dotacje z Ministerstwa Sprawiedliwości na łączną kwotę 15 tysięcy złotych. W ramach tych dotacji został zakupiony sprzęt i odzież sportowa, dla wybranych klubów sportowych.
Dofinansowanie zostało przyznane w ramach I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie realizacji przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości na 2022 rok.

W konkursie, gminy mogły złożyć maksymalnie trzy wnioski dla swoich klubów sportowych. Wszystkie złożone przez Gminę Rymanów wnioski zostały ocenione pozytywnie i uzyskały dofinansowanie, po 5 tysięcy złotych każdy.

Było to wsparcie na realizację projektów:
- "ProAkywnie i sportowo przeciwko przestępczości" - Stowarzyszenie Aktiv Pro
- "Sport na Start - program przeciwdziałania przyczynom przestępczości w Gminie Rymanów" - Klub Sportowy Start Rymanów
oraz
- "Program przeciwdziałania przyczynom przestępczości w Gminie Rymanów" - Klub Sportowy Florian Rymanów-Zdrój;

Sprzęt dla klubów z gminy Rymanów

Realizacja projektów ma na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz edukację sportową głównie w duchu fary play.

Celem realizowanych projektów jest także wskazanie młodym mieszkańcom, w jaki sposób mogą korzystać z dostępnej bazy sportowej, na stworzenie której gmina w ostatnich latach przeznacza duże środki finansowe.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.