LXXVIII sesja Rady Gminy Jaśliska odbędzie się w dniu 25 stycznia 2023 roku o godzinie 16:00.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXXVII sesji Rady Gminy Jaśliska.
4. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Jaśliska.
6. Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i mieszkańców.
7. Interpelacje i zapytania do Wójta
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2023 rok
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2023 - 2032
c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jaśliska na 2023 rok
d) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Jaśliska na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Jaśliska /druk nr 405/,
f) uchylenia uchwały Rady Gminy Jaśliska /druk nr 406/.
9. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.