LVI sesja Rady Miasta Krosna odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 roku o godzinie 10:00.
Otwarcie obrad.
1. Stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miasta Krosna.
4. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miasta Krosna za 2022 rok.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna z kontroli funkcjonowania Centrum Dziedzictwa Szkła (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr LVI/1560/23).
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
6.1. realizacji przez Gminę Miasto Krosno Programu "Opieka 75+" na rok 2023 (projekt Nr LVI/1561/23),
6.2. realizacji przez Gminę Miasto Krosno Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 (projekt Nr LVI/1562/23),
6.3. realizacji przez Gminę Miasto Krosno Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 (projekt Nr LVI/1563/23),
6.4. zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenia rzeczowe (projekt Nr LVI/1564/23),
6.5. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stanowiącej podstawę do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych (projekt Nr LVI/1565/23),
6.6. przyjęcia "Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Krosna" (projekt Nr LVI/1566/23),
6.7. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody (projekt Nr LVI/1567/23),
6.8. gospodarki nieruchomościami w sprawach :
6.8.1. obciążenia nieruchomości prawem użytkowania (projekt Nr LVI/1568/23),
6.8.2. obciążenia nieruchomości (projekt Nr LVI/1569/23),
6.8.3. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LVI/1570/23),
6.9. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (projekt Nr LVI/1571/23),
6.10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (projekt Nr LVI/1572/23),
6.11. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie (projekt Nr LVI/1573/23),
6.12. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie (projekt Nr LVI/1574/23).
7. Informacja Fundacji "Pasjonauci" na temat realizacji w mieście Krośnie zapisów ustawy o ochronie zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.