Wczoraj krośnieńscy policjanci prowadzili wzmożone działania pod kryptonimem Prędkość. W ciągu 8 godzin nałożyli 30 mandatów karnych kierującym, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość.
Akcja "Prędkość" to jedno z cyklicznie prowadzonych działań, których celem jest walka z piratami drogowymi. Wczorajsze działania rozpoczęły się o godz. 10 i trwały do godz. 18. Kontrole prędkości prowadzone były z wykorzystaniem wideorejestratorów i ręcznych mierników prędkości, a lokalizacja punktów pomiaru prędkości często się zmieniała.

W ciągu 8 godzin krośnieńscy policjanci nałożyli 30 mandatów karnych kierującym, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość.

Policja przypomina - od wczoraj obowiązują nowe przepisy, zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym, polegające w szczególności na kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, powodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rażącym przekraczaniu dopuszczalnej prędkości czy kierowaniu pojazdem pomimo nieposiadania do tego stosownych uprawnień.