LXVI sesja Rady Miejskiej w Dukli odbędzie się w dniu 10 lutego 2023 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej za 2022 rok.
5. Informacja na temat planowanych i realizowanych inwestycji z podziałem na inwestycje realizowane ze środków zewnętrznych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dukla
b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
c) zmiany uchwały własnej dotyczącej określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Dukla na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023"
d) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet Gminy Dukla 2023 roku, na zadanie przebudowy nawierzchni placu rynkowego i ciągów komunikacyjnych w jego obrębie, przebudowę dojazdów do placu od strony ulicy 3-go Maja i ulicy Cergowskiej, przebudowę skwerów zielonych przy ulicy Trakt Węgierski i ulicy Cergowskiej oraz wymianie oświetlenia ulicznego na działkach 69, 89/2, 90, 91, 154, 159, 164/1, 164/2, i 165 w Dukli , w ramach programu Rewitalizacji Rynku w Dukli w 2023 i 2024 roku
e) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2023 na realizację zadań pn. "Udostępnienie urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanego na terenie gminy Dukla w ilości do 490 sztuk słupów oświetleniowych wraz z łączącymi ich przewodami i oprawami" oraz "Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Dukla w ilości do 380 sztuk słupów
f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok
7. Oświadczenia i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.