Sprawdź, komu przysługuje świadczenie 500+ a komu nie przysługuje oraz gdzie złożyć wniosek.
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie "Rodzina 500+", od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

Komu przysługuje 500+?


Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia:
 • matce lub ojcu,

 • opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego,

 • opiekunowi prawnemu dziecka,

 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

O świadczenie wychowawcze może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je, po spełnieniu warunków ustawowych, zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko.

Komu nie przysługuje 500+?


Świadczenie 500+ nie przysługuje, jeżeli:
 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji sysytemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+, wniosek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania przez:
 • Platformę PUE ZUS;

 • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl;

 • bankowość elektroniczną.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.