Grupa uczniów z Zespołu Szkół w Iwoniczu przebywała w dniach 9-13 maja br. w Bułgarii w ramach realizacji projektu ERASMUS+. Opiekę nad młodzieżą w czasie wyjazdu sprawowali Anna Kolarczyk i Tomasz Włodyka.
Do Bułgarii przyjechali również uczniowie z Niemiec, Francji, Włoch, Belgii i Cypru, którzy współpracują nad projektem o nazwie "YOUropeans an the move –migrants between integration and tradition". Oficjalne rozpoczęcie odbyło się w szkole Vicho Grancharov, gdzie uczestnicy wysłuchali wykładu na temat historii i kultury Bułgarii. Młodzież nie tylko pracowała nad realizacją projektu, lecz także mieła okazję zwiedzić okoliczne miejscowości i ich zabytki. Efektem końcowym spotkania będzie magazyn zawierający relację z wyjazdów w ramach realizacji projektu.

ERASMUS+ w Iwoniczu

Projekt Erasmus + daje możliwości podróżowania, zawierania międzynarodowych znajomości, rozwijania umiejętności językowych, pogłębiania wiedzy, a także zachęca młodzież do brania udziału w kolejnych wyprawach. Co najważniejsze młodzież nie pokrywa kosztów wyjazdu, gdyż projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej.

ERASMUS+ w Iwoniczu

Przed uczniami Zespołu Szkół w Iwoniczu jesienne podróże w ramach dalszej pracy nad projektem. We wrześniu kolejna grupa wyjeżdża do Belgii, a w październiku inna na Cypr.

ERASMUS+ w Iwoniczu

ERASMUS+ w Iwoniczu