LXXX sesja Rady Gminy Jaśliska odbędzie się w dniu 22 lutego 2023 roku o godzinie 16:00.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LXXVIII i LXXIX sesji Rady Gminy Jaśliska.
4. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Jaśliska za 2022 r.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Jaśliska z realizacji programu współpracy Gminy Jaśliska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022.
7. Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i mieszkańców.
8. Interpelacje i zapytania do Wójta
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2023 rok
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2023 - 2032
c) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
d) ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Jaśliska.
10. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
11. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.