LXI sesja Rady Gminy Chorkówka odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 roku o godzinie 15:20 w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.
Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
a) z LIX sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2022 r.,
b) z LX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 12 stycznia 2023 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
6. Podjęcie uchwał:
a) Podjęcie uchwały Nr LXI/471/2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
b) Podjęcie uchwały Nr LXI/472/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chorkówka na lata 2022- 2025.
c) Przedstawienie przez Wójta Gminy Chorkówka wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Chorkówka w związku z zamiarem likwidacji Szkoły Podstawowej w Leśniówce oraz podjęcie uchwały Nr LXI/473/2023 w sprawie likwidacji Szkoły
Podstawowej w Leśniówce.
d) Podjęcie uchwały Nr LXI/474/2023 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe.
e) Podjęcie uchwały Nr LXI/475/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
f) Podjęcie uchwały Nr LXI/476/2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
7. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
8. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
9. Zakończenie obrad.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.