LXX sesja Rady Miejskiej w Jedliczu odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 roku o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Zatwierdzenie protokołu Nr LII/2021 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu przeprowadzonej w dniach 20 grudnia 2021 r. i 19 stycznia 2022 r.
5. Zatwierdzenie protokołu Nr LIII/2022 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu przeprowadzonej w dniu 10 lutego 2022 r.
6. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
7. Interpelacje i zapytania radnych /w formie pisemnej/.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Jedliczu - "Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Jedliczu etap II".
11. Przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2023 rok.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/458/2022 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2023 - 2038.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Jedlicze w związku ze zwrotem kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia i jego opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/255/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jedlicze.
16. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 w Gminie Jedlicze.
17. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/438/2022 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowy Żłobek w Jedliczu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze.
18. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/73/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy.
19. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości na okres 5 lat (dot. działki nr ewid. 997/12 w miejscowości Jedlicze oraz działek nr ewid. 1470, 1471, 1472 w miejscowości Żarnowiec).
20. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości na okres 5 lat (dot. części działki nr ewid. 32/10 i 32/12 w miejscowości Jedlicze).
21. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze na lata 2021-2030.
22. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jedliczu na 2023 rok.
23. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej w Jedliczu na 2023 rok.
24. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jedliczu za 2022 rok.
25. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jedliczu za 2022 rok.
26. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
27. Zakończenie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.