LVII sesja Rady Miasta Krosna odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 roku o godzinie 10:00.
Otwarcie obrad.
1. Stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miasta Krosna.
4. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 r.
5. Informacja Prezydenta Miasta o realizacji Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia za 2022 r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna z kontroli gospodarki odpadami komunalnymi (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr LVII/1575/23).
7. Podjęcie uchwał w sprawach :
7.1. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku funkcjonującym na terenie Gminy Miasto Krosno dzieciom z terenu Gminy Haczów (projekt Nr LVII/1576/23),
7.2. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2023 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr LVII/1577/23),
7.3. nadania imienia III Liceum Ogólnokształcącemu w Krośnie, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie (projekt Nr LVII/1578/23),
7.4. nadania imienia Technikum Nr 5 w Krośnie, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie (projekt Nr LVII/1579/23),
7.5. przyjęcia "Strategii Mieszkaniowej Miasta Krosna na lata 2023 - 2030" (projekt Nr LVII/1580/23),
7.6. zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LVII/1581/23),
7.7. zmiany uchwały w sprawie określenia dworca i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Krosno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (projekt Nr LVII/1582/23),
7.8. zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty (projekt Nr LVII/1583/23),
7.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (projekt Nr LVII/1584/23),
7.10. gospodarki nieruchomościami w sprawach :
7.10.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LVII/1585/23),
7.10.2. obciążenia nieruchomości (projekt Nr LVII/1586/23),
7.11. wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania na realizację zadania pn. "EkoKrosno - warsztaty edukacyjne" (projekt Nr LVII/1587/23),
7.12. wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania na realizację zadania pn. "Urządzenie terenów zielni w obrębie miasta Krosna - bieżąca pielęgnacja" (projekt Nr LVII/1588/23),
7.13. wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania na realizację zadania pn. "Utrzymanie w czystości dróg i chodników na terenie miasta Krosna (projekt Nr LVII/1589/23),
7.14. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (projekt Nr LVII/1590/23),
7.15. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (projekt Nr LVII/1591/23),
7.16. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (projekt Nr LVII/1592/23),
7.17. uznania niewłaściwości Rady Miasta do rozpatrzenia skargi (projekt Nr LVII/1593/23).
8. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.