Posłuchaj:

O roli placówek oświatowych w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz obowiązkach wynikających z przepisów dyskutowano wczoraj w Krośnie.
Konferencję "Rola placówek oświatowych w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" została zorganizowana przez Urząd Miasta Krosna, Komendę Miejską Policji w Krośnie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie oraz Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich - Podkarpackie Centru Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Spotkanie z udziałem między innymi przedstawicieli krośnieńskich szkół, MOPR, KMP w Krośnie odbyło się wczoraj (7 marca) w auli krośnieńskiej komendy policji.

- Ma ono na celu pomóc udoskonalić warsztat pracy dyrektorów, wychowawców, pedagogów szkolnych, psychologów w zakresie prowadzenia zajęć o tematyce przemocy domowej i rówieśniczej oraz pozwoli na jeszcze bardziej skuteczne przeciwdziałanie tym zjawiskom - powiedział prowadzący konferencję podkomisarz Paweł Buczyński, oficer prasowy KMP w Krośnie.

Podkomisarz Paweł Buczyński
Podkomisarz Paweł Buczyński, oficer prasowy KMP w Krośnie

Bronisław Baran zastępca prezydenta Krosna zaznaczył, że przemoc w rodzinie jest zjawiskiem społecznym i nauczyciele, dyrektorzy, terapeuci muszą zrobić wszystko, aby temu zjawisku przeciwdziałać.

- Trzeba wiedzieć, że każde zjawisko przemocy w rodzinie niesie za sobą skutki wraz z rozwojem osoby, która została tym zjawiskiem dotknięta - powiedział Bronisław Baran.

O wszczęciu procedury Niebieskiej Karty przez placówkę oświatową, o współpracy z policją w przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie dziecka, a także o współpracy w przypadku wydania wobec sprawcy przemocy zakazu wstępu na teren szkoły mówił asp. sztab. Marcin Krówka, koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy KMP w Krośnie.
Przypomniał, że przemoc w rodzinie może być fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna, czy przez zaniedbanie. Wyjaśnił też, jak rozpoznać poszczególne rodzaje przemocy i jak zareagować.

- Przemoc fizyczna jest w miarę łatwa do zauważenia. Dużo trudniej stwierdzić jest przemoc psychiczną. A długotrwała przemoc psychiczna wobec dzieci polegająca na poniżaniu, krytykowaniu, ośmieszaniu i wyzwiskach, powoduje, że dzieci wobec których jest stosowana, wierzą w to, co im się mówi - mówił asp. sztab. Marcin Krówka.

Marcin Krówka
Asp. sztab. Marcin Krówka

Jeśli istnieje podejrzenie wystąpienia przemocy czy to fizycznej czy psychicznej, istnieje obowiązek wdrożenia procedury Niebieskiej Karty.

- Ważne jest, że wszczęcie takiej procedury nie wymaga wyrażenia zgody przez osobę dotkniętą tą przemocą. Szkoły również taką procedurę mogą wszcząć, jeśli zachodzi podejrzenie występowania przemocy domowej wobec dziecka - podkreślił Marcin Krówka.

Na terenie miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego w 2022 roku odnotowano 2 137 interwencji domowych. Wśród blisko 300 ofiar przemocy domowej było 225 kobiet, 38 mężczyzn i 33 osoby małoletnie. Wśród sprawców przemocy, 127 osób było pod wpływem alkoholu, z czego 83 zatrzymano do wytrzeźwienia.
W rodzinach, gdzie wszczęto procedurę Niebieskiej Karty wychowuje się aż 211 dzieci, które nie były wskazane początkowo jako ofiary przemocy. Zdarza się, że później wychodzi, iż taką przemocą są także dotknięte i trzeba im udzielić pomocy. Także na poziomie szkoły.

- Dzieci będące świadkami przemocy bardzo często o tym nie powiedzą. Dlatego w szkole trzeba dokładnie patrzeć, obserwować ich zachowanie. W swoich pracach często pokazują, że w ich życiu dzieje się coś niedobrego - dodał Marcin Krówka.

Uczestnicy konferencji w Krośnie
Uczestnicy konferencji

Poinformował też o najnowszym uprawnieniu, jakie zyska policja. Jest nim zakaz wstępu na teren szkoły dla sprawcy przemocy wobec ucznia szkoły czy przedszkola. W tym przypadku będzie konieczna ścisła współpraca policji z placówką oświatową.

O współpracy placówek oświatowych z ośrodkami pomocy rodzinie w celu interwencyjnej pomocy dzieciom doznającym przemocy domowej opowiedziała Alicja Zaremba, kierownik Działu Interwencji Kryzysowej przy MOPR w Krośnie, a o wymianie danych osobowych z placówkami oświatowymi w świetle przepisów ustawy o ochronie danych osobowych mówił Piotr Wilusz, inspektor ds. ochrony danych osobowych MOPR w Krośnie.

Alicja Zaremba
Alicja Zaremba, kierownik Działu Interwencji Kryzysowej przy MOPR w Krośnie

Ewa Czekańska, terapeuta uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie przedstawiła temat ucieczki w uzależnienia jako skutku przemocy w rodzinie.

- Pracując z osobą nadużywającą na przykład alkoholu okazuje się, że bardzo często jest ona ofiarą przemocy domowej, bądź to w dzieciństwie, jak i w czasie obecnym. Osoba, która potrzebuje bardzo szybko uwolnić się od napięcia, od całej sytuacji, trochę się wyluzować, zaczyna pić. Coraz więcej jest uzależnionych kobiet, z którymi pracuje się dużo ciężej niż z mężczyznami i dużo trudniej wychodzą one z tego uzależnienia - powiedziała Ewa Czekańska.

O działaniach pomocowych i interwencyjnych w szkole w przypadku przemocy w szeroko pojętym środowisku dziecka opowiedziały Jolanta Podolak - Zając i Marta Dragan, metodycy Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Krośnie. Skupiły się przede wszystkim na przemocy rówieśniczej. Wspomniały, że w pracy profilaktycznej najważniejsza jest integracja, a najważniejszym czasem, kiedy w sposób szczególny należy się pochylić nad dzieckiem jest klasa pierwsza i czwarta szkoły podstawowej oraz klasa pierwsza szkoły ponadpodstawowej.

Artur Lipiński
Artur Lipiński, sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie

Konferencję zakończyło wystąpienie Artura Lipińskiego, sędziego Sądu Okręgowego w Krośnie. Przypomniał między innymi, żeby w przypadku Niebieskiej Karty zwrócić szczególną uwagę przy sporządzaniu tzw. karty A. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie swobodnej wypowiedzi.

- Zdarza się, że w postępowaniu sądowym podnoszony jest zarzut, że osoba nie miała swobodnej wypowiedzi, że pewne sformułowania zostały wymuszone. Niezwykle ważne jest też zapewnienie bezpieczeństwa osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, by nie bała się konsekwencji ze strony sprawcy. Trzeba też bardzo szczegółowo opisać zjawiska, które wystąpiły. Jest to bardzo ważne podczas procesu w sądzie - zaznaczył sędzia Artur Lipiński.

Zastępca prezydenta Krosna Bronisław Baran, podsumowując spotkanie zaapelował, by nie być biernym wobec krzywdy, która dzieje się dzieciom oraz, aby robić wszystko, żeby im nie szkodzić.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.