LXVIII sesja Rady Miejskiej w Dukli odbędzie się w dniu 16 marca 2023 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli.
Planowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.
5. Analiza finansowa oświaty w Gminie Dukla za 2022 rok.
6. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Dukla za 2022 rok
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Dukla"
b) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w roku 2023"
c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Smerecznem, stanowiącej własność i wchodzącej w skład zasobu mienia komunalnego Gminy Dukla
d) wyrażenia zgody na przekazanie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla położonej w Tylawie, w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
e) określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy i jej rozliczania w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dukla
f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 11.720.000,00 zł
g) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok
h) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok
i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2023-2037
8. Oświadczenia i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.