Posłuchaj:

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Krośnie zorganizował konkurs dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z Krosna i powiatu krośnieńskiego.
15 marca Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Krośnie zorganizował I powiatowy konkurs "Artystyczne rozmaitości" dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Krosna i powiatu krośnieńskiego.

- Dla tych dzieci nie ma praktycznie takich konkursów, takiej kategorii, gdzie mogłyby wystartować. Występ przed publicznością to dla dziecka duże przeżycie, przełamanie lęków. Cieszymy się, że opiekunowie, nauczyciele, rodzice twierdzili, iż było to bardzo potrzebne, że dzieci z niepełnosprawnościami również mogły pokazać swoje, głównie artystyczne, talenty - powiedziała Katarzyna Bolanowska, dyrektor SOSW w Krośnie.

Uczestnicy konkursu Artystyczne rozmaitości

Z zaproszenia organizatorów skorzystało blisko 60 przedszkolaków z ponad 20 przedszkoli i szkół podstawowych: Przedszkola Miejskiego nr 3 w Krośnie, Przedszkola Miejskiego nr 5 w Krośnie, Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywcy" z Krosna, Przedszkola Miejskiego nr 11 w Krośnie, Przedszkola Miejskiego nr 8 w Krośnie, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Lubatowej, Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola "Motylek" w Krośnie, Terapeutycznego Przedszkola "Hocki klocki" w Krośnie, Szkoły Podstawowej w Klimkówce, Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie, Szkoły Podstawowej w Iwoniczu, Szkoły Podstawowej w Dobieszynie, Szkoły Podstawowej w Lubatowej, Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Niebieska 21" w Krośnie, Szkoły Podstawowej w Przybówce, Szkoły Podstawowej w Równem, Szkoły Podstawowej w Dukli, Szkoły Podstawowej w Bziance, Szkoły Podstawowej we Wrocance, Szkoły Podstawowej w Rogach, Szkoły Podstawowej w Jasionce, Szkoły Podstawowej w Sieniawie, Szkoły Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim oraz Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Krośnie.

Umiejętności wokalne, recytatorskie, teatralne, taneczne oceniała trzyosobowa komisja: Ewa Cecuła (wicedyrektor SOSW) oraz Anna Wielgosz, Monika Sołtysik, Katarzyna Krawczyk (nauczycielki SOSW). Jury zdecydowało, że wszyscy otrzymają pierwsze miejsce. Uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami, nagrodami oraz słodkim upominkiem.

Uczestnicy konkursu Artystyczne rozmaitości

Uczestnicy konkursu wzięli udział także w warsztatach rękodzieła zorganizowanych w pracowniach ośrodka szkolno - wychowawczego, a rodzice, opiekunowie i nauczyciele w konferencji metodycznej "Dziecko z deficytami - wybrane metody pracy".

Uczestnicy konkursu Artystyczne rozmaitości

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Krośnie wchodzi szkoła podstawowa, branżowa szkoła I stopnia, w której uczy się młodzież w zawodzie kucharz i krawiec oraz szkoła przysposabiająca dla pracy dla uczniów z umiarkowaną niepełnosprawnością, którzy ukończyli szkołę podstawową. Do ośrodka przyjmowani są uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zarówno z lekką jak i umiarkowaną niepełnosprawnością.

- Przyjmujemy również uczniów z orzeczeniem ze względu na autyzm lub zespół aspergera, a są w normie intelektualnej. Dzieci objęte są specjalistyczną różnoraką terapią, do dyspozycji są specjaliści i realizujemy wszystkie zalecenia, które są zawarte w orzeczeniu. Dla każdego ucznia tworzony jest indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny - dodała dyrektor Katarzyna Bolanowska.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.