Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu po informował o przyznanych dotacjach na prace remontowo-konserwatorskie w 2023 roku. Na liście są obiekty z Krosna i powiatu krośnieńskiego.
Do 30 listopada 2022 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu wpłynęło 349 wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie prac remontowo - konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych.

Przyznano 214 dotacji na kwotę 9.392.000,00 zł w tym:
- 122 dotacje na prace remontowo konserwatorskie przy obiektach architektury na kwotę 5 730 000,00 zł
- 92 dotacje na prace konserwatorskie przy obiektach ruchomych na kwotę 3 662 000,00 zł.

Dotacje na prace remontowo-konserwatorskie obiektów ruchomych i nieruchomych w Krośnie i powiecie krośnieńskim


Bratkówka - kontynuacja prac konserwatorskich przy schodach zewnętrznych Dworu Starowieyskich
(wnioskodawca: Gmina Wojaszówka, kwota kosztorysowa: 77,4 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 38 000 zł, dotacja: 30 000 zł)

Dukla - kontynuacja prac konserwatorsko - remontowych nastaw kominowych w Pałacu
(wnioskodawca: osoba prywatna, kwota kosztorysowa: 30,5 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 30 000 zł, dotacja: 25 000 zł)

Iwonicz-Zdrój - prace remontowe, w tym wymiana zmurszałych belek i końcówek krokwi, naprawa rynien i poszycia dachu, naprawa ścian i sufitów budynku Sanatorium "Biały Orzeł" (wnioskodawca: Uzdrowisko Iwonicz S.A., kwota kosztorysowa: 103,8 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 50 000 zł, dotacja: 40 000 zł)

Jedlicze - kontynuacja prac konserwatorsko-remontowych w tym wymiana pokrycia dachowego oraz remont więźby dachowej na głównej części kościoła parafialnego w Jedliczu (wnioskodawca: parafia rzymskokatolicka w Jedliczu, kwota kosztorysowa: 910,4 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 250 000 zł, dotacja: 90 000 zł)

Kobylany - II etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ambonie oraz prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromii prezbiterium kościoła w Kobylanach
(wnioskodawca: parafia rzymskokatolicka, kwota kosztorysowa: 535,0 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 90 000 zł, dotacja: 20 000 zł)

Korczyna - VII etap prac konserwatorsko-remontowych w tym wykonanie i montaż stolarki okiennej, wykonanie tynków wewnętrznych kominów i zrekonstruowanej kuchni w budynku "Doktorówki"
(wnioskodawca: osoba prywatna, kwota kosztorysowa: 118,7 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 55 000 zł, dotacja: 40 000 zł)

Krosno - prace rewitalizacyjne w zespole pałacowo-parkowym Trzecieskich w Polance
(wnioskodawca: osoba prywatna, kwota kosztorysowa: 220,0 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 165 000 zł, dotacja: 100 000 zł)

Krosno - VII etap prac remontowo-konserwatorskich: ściana frontowa kościoła i elewacja płn.-wsch. Kaplicy Oświęcimów
(wnioskodawca: Parafia Franciszkańska, kwota kosztorysowa: 722,7 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 200 000 zł, dotacja: 100 000 zł)

Krosno - prace remontowo-konserwatorskie: remont hallu wejściowego, stropu, kamiennego portalu kamienicy Rynek 15
(wnioskodawca: osoba prywatna, kwota kosztorysowa: 120,8 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 54,3 zł tys. zł, dotacja: 40 000 zł)

Krosno - II etap końcowy prac konserwatorskich i restauratorskich przy malowidłach ściennych i sklepiennych w prezbiterium krośnieńskiej Fary
(wnioskodawca: parafia rzymskokatolicka, kwota kosztorysowa: 424,2 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 212 000 zł, dotacja: 80 000 zł)

Krosno - I etap konserwacji ołtarza oraz pełna konserwacja i restauracja sześciu obrazów w Kaplicy Oświęcimów
(wnioskodawca: Parafia Franciszkańska, kwota kosztorysowa: 946,5 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 300 000 zł, dotacja: 70 000 zł)

Krosno - prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza bocznego św. Antoniego w kościele oo Kapucynów
(wnioskodawca: Parafia oo. Kapucynów, kwota kosztorysowa: 157,5 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 78 500 zł, dotacja: 25 000 zł)

Krosno - konserwacja malowideł ściennych w nawie głównej kościoła parafialnego w Polance
(wnioskodawca: parafia rzymskokatolicka, kwota kosztorysowa: 384,9 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 100 000 zł, dotacja: 50 000 zł)

Krosno - ostatni etap prac przy elewacjach: pełna konserwacja i restauracja malowidła w willi przy ul. Lwowskiej 1
(wnioskodawca: osoba prywatna, kwota kosztorysowa: 26 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 26 000 zł, dotacja: 20 000 zł)

Miejsce Piastowe - II etap prac konserwatorskich ceglanych elewacji oraz kamiennych detali architektonicznych plebanii
(wnioskodawca: parafia rzymskokatolicka, kwota kosztorysowa: 144,3 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 60 000 zł, dotacja: 20 000 zł)

Odrzykoń - kontynuacja prac konserwatorsko-remontowych: ściana zach. zakończenie prac przy części płn. Zamku Kamieniec
(wnioskodawca: Muzeum Zamkowe Kamieniec Andrzej Kołder, kwota kosztorysowa: 872,0 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 160 000 zł, dotacja: 100 000 zł)

Odrzykoń - odsłonięcie malowideł oraz ich konserwacja i restauracja w prezbiterium kościoła parafialnego
(wnioskodawca: parafia rzymskokatolicka, kwota kosztorysowa: 987,3 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 150 000 zł, dotacja: 50 000 zł)

Rogi - kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy polichromii prezbiterium dawnego kościoła parafialnego
(wnioskodawca: parafia rzymskokatolicka, kwota kosztorysowa: 178,5 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 70 000 zł, dotacja: 55 000 zł)

Równe - V etap prac konserwatorsko-remontowych: elewacja płd. i wsch. kościoła parafialnego
(wnioskodawca: parafia rzymskokatolicka, kwota kosztorysowa: 165,1 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 80 000 zł, dotacja: 40 000 zł)

Rymanów - kontynuacja prac remontowych: remont elewacji i konserwacja dachu plebanii
(wnioskodawca: parafia rzymskokatolicka, kwota kosztorysowa: 287,4 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 120 000 zł, dotacja: 60 000 zł)

Rymanów - III etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu bocznym św. Wojciecha i Stanisława w kościele parafialnym
(wnioskodawca: parafia rzymskokatolicka, kwota kosztorysowa: 167,5 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 80 000 zł, dotacja: 40 000 zł)

Ustrobna - końcowy etap prac konserwatorskich i restauratorskich stacji drogi krzyżowej (stacje 12-14) w kościele parafialnym
(wnioskodawca: parafia rzymskokatolicka, kwota kosztorysowa: 29,8 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 28 000 zł, dotacja: 20 000 zł)

Wrocanka - prace konserwatorsko-remontowe: remont stropu, ścian, tynków wewnetrznych i zewnętrznych, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej Dworu Gołaszewskich
(wnioskodawca: osoba prywatna, kwota kosztorysowa: 270,5 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 125 000 zł, dotacja: 50 000 zł)

Zawadka Rymanowska - II etap prac konserwatorsko-remontowych: remont dachu zakrystii, dokończenie remontu elewacji prezbiterium, zakrystii i płn. str. nawy dawnej cerkwi a obecnie kościoła parafialnego w Zawadce Rymanowskiej
(wnioskodawca: parafia rzymskokatolicka w Trzcianie - Zawadce Rymanowskiej, kwota kosztorysowa: 158,8 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 60 000 zł, dotacja: 40 000 zł)

Zawadka Rymanowska - remont instalacji elektrycznej wew., SAP, SSWN i budowa instalacji odgromowej dawnej cerkwi a obecnie kościoła parafialnego w Zawadce Rymanowskiej
(wnioskodawca: parafia rzymskokatolicka w Trzcianie - Zawadce Rymanowskiej, kwota kosztorysowa: 299,3 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 70 000 zł, dotacja: 50 000 zł)

Brak dotacji


Dukla - prace remontowo-konserwatorskie elewacji płd. i zach. kamienicy Rynek 16
(wnioskodawca: osoba prywatna, kwota kosztorysowa: 230,9 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 57,7 tys. zł, dotacja: 0 zł)

Dukla - pełna konserwacja i restauracja nagrobka N.N. (nr 6-28) i nagrobka Franciszka Jarosza (nr 6-292) na cmentarzu komunalnym
(wnioskodawca: Gmina Dukla, kwota kosztorysowa: 39,5 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 17 tys. zł, dotacja: 0 zł)

Iwonicz - II etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy grobowcu Załuskich na cmentarzu komunalnym
(wnioskodawca: osoba prywatna, kwota kosztorysowa: 50,9 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 50 tys. zł, dotacja: 0 zł)

Iwonicz - prace remontowe elewacji, wymiana okien, malowanie pokrycia dachowego Pałacu Załuskich
(wnioskodawca: Uniwersytet Rzeszowski, kwota kosztorysowa: 873,3 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 436,7 tys. zł, dotacja: 0 zł)

Jaśliska - II etap konserwacji kredensu oraz pełna konserwacja i restaurauracja konfesjonałów w kościele parafialnym
(wnioskodawca: parafia rzymskokatolicka, kwota kosztorysowa: 85,5 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 40,3 tys. zł, dotacja: 0 zł)

Jedlicze - kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie kwatery grobowej Łozińskich na cmentarzu komunalnym
(wnioskodawca: Gmina Jedlicze, kwota kosztorysowa: 125,7 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 62,8 tys. zł, dotacja: 0 zł)

Jedlicze - prace remontowo-konserwatorskie: elewacje zewnętrzne, fundamenty i cokół, schody zewnętrzne, wykonanie drenażu opaskowego Domu Legionowo - Strzeleckiego, obecnie siedziba GOK
(wnioskodawca: GOK w Jedliczu, kwota kosztorysowa: 405,3 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 102,1 tys. zł, dotacja: 0 zł)

Krosno - prace związane z montażem elementów i urządzeń zabezpieczenia przeciwpożarowego domu dziecka Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa
(wnioskodawca: Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, kwota kosztorysowa: 328,2 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 200 tys. zł, dotacja: 0 zł)

Krosno - prace remontowe wraz z budową ściany oporowej i drenażu odwadniającego muru klasztornego przy ul. Fortecznej
(wnioskodawca: Miasto Krosno, kwota kosztorysowa: 608,1 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 200 tys. zł, dotacja: 0 zł)

Krosno - prace remontowo-konserwatoskie: remont więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, remont gzymsów i tynków budynku ubezpieczalni przy ul. Paderewskiego 4
(wnioskodawca: osoba prywatna, kwota kosztorysowa: 491,6 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 245,8 tys. zł, dotacja: 0 zł)

Krosno - prace remontowo-konserwatorskie: elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, wymiana rur spustowych, remont schodów budynku Muzeum Rzemiosła
(wnioskodawca: Muzeum Rzemiosła, kwota kosztorysowa: 320,7 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 70 tys. zł, dotacja: 0 zł)

Krosno - prace konserwatorskie przy drzwiach wraz z metalowymi elementami dawnego aresztu PUBP przy ul. Portiusa 4
(wnioskodawca: Biuro Wystaw Artystycznych, kwota kosztorysowa: 104,1 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 36,4 tys. zł, dotacja: 0 zł)

Łączki Jagiellońskie - II etap prac konserwatorsko-remontowych: izolacja pionowa murów fundamentowych, izolacja pozioma, elewacje w zespole kościelnym
(wnioskodawca: parafia rzymskokatolicka, kwota kosztorysowa: 963,9 tys. zł, wnioskowana kwota dotacji: 900 tys. zł, dotacja: 0 zł)

Targowiska - prace remontowe wewnątrz budynku, remont instalacji sanitarnej oraz instalacji LAN+, budowa przyłącza elektroenergetycznego dworca, obecnie Gminne Centrum Kultury i Biblioteka
(wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym, kwota kosztorysowa: 1,78 mln zł, wnioskowana kwota dotacji: 893,2 tys. zł, dotacja: 0 zł)

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.