5 marca biskup Jan Wątroba dokonał aktu konsekracji kościoła pw. Św. Kazimierza Królewicza w Przybówce w 30. rocznicę jej poświęcenia i 20. rocznicę utworzenia parafii.
W niedzielę (5 marca) zapisze się złotymi zgłoskami w historii parafii pw. Św. Kazimierza Królewicza w Przybówce. W tym dniu biskup Jan Wątroba dokonał aktu konsekracji świątyni w 30. rocznicę jej poświęcenia i 20. rocznicę utworzenia parafii.

Uroczystość poprzedziły pierwsze w historii parafii misje święte w dniach od 26 lutego do 3 marca przeżywane  pod hasłem: "Czuwajcie i trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się", które poprowadził ks. Marcin Gierada, michalita z Krosna.

Uroczystości w Przybówce, które odbyły się 5 marca objęły konsekrację świątyni, a także przyjęcie sakramentu bierzmowania przez 14 uczniów klasy VIII. Każda część obrzędu konsekracji poprzedzona była komentarzem odczytywanym przez Mariana Jerzyka.

kościół w Przybówce

Punktualnie o godz. 11.00 bp Jan Wątroba otrzymał klucze do kościoła i wprowadził wiernych do świątyni. Pasterza powitali przedstawiciele Rady Sołeckiej i mieszkańców: Maria i Bogusław Pawlikowie oraz nasz ksiądz proboszcz Grzegorz Wojnar.

Krystyna Chmura przedstawiła krótką historię budowy kościoła podkreślając rolę dwóch księży: śp. ks. Kazimierza Brzyskiego i śp. ks. Krzysztofa Mielca oraz Przewodniczącego Komitetu Budowy Kościoła i sołtysa wsi Tadeusza Stefanika, który wspólnie z mieszkańcami wsi był głównym organizatorem prac budowlanych.

Liturgia Słowa była przejmująca, niecodzienna i pełna symboli o głębokim znaczeniu. Biskup Jan Wątroba zwrócił uwagę na wyjaśnienie terminu konsekracja: oznacza ona przekazanie kościoła na własność Bogu. Zachęcał do częstego gromadzenia się w świątyni na wspólnej modlitwie. Nawiązał do wędrówki na górę Tabor, gdzie miało miejsce Przemienienie Pańskie. Każda Eucharystia jest taką wędrówką każdego chrześcijanina. Nasz Kościół jest taką górą Tabor, na którą przychodzi Chrystus pod postacią chleba i wina.

Po liturgii słowa nastąpiły obrzędy konsekracji poprzedzone odśpiewaniem przez Joannę Karaś Litanii do Wszystkich Świętych i złożeniem na ołtarzu relikwii Św. Joanny Beretty Molli. W dalszej części liturgii biskup namaścił krzyżmem ołtarz i ściany kościoła znacząc krzyżmem cztery krzyże rozmieszczone pod zacheuszkami. Znak oleju to znak konsekracji, czyli oddania Bogu na wyłączną własność. Przed obrzędem okadzenia członkowie OSP Przybówka wnieśli na ołtarz 5 kaganków. Biskup Jan zasypał kadzidło, nałożył do kadzielnic i przystąpił do okadzenia ołtarza. Ksiądz proboszcz oraz ojciec Ernest (rodak z Przybówki) dokonali okadzenia biskupa, ścian i zgromadzonych w kościele, na znak, że świątynia stała się domem modlitwy, a całe zgromadzenia żywą świątynią, w której każdy z nas jest duchowym ołtarzem.

Po okadzeniu i zdjęciu kaganków panie z Koła Gospodyń Wiejskich w strojach ludowych nałożyły lniane płótno na mensę ołtarza, a następnie obrus. Wszystkie czynności odbyły się pod czujnym okiem ceremoniarza biskupiego ks. Sławomira Jeziorskiego.
Następnie biskup Jan wręczył księdzu proboszczowi zapaloną świecę, od której on zapalił świece na ołtarzu, paschał oraz cztery zacheuszki. Wówczas cały kościół rozświetlił się blaskiem światła przypominając, że to Chrystus jest światłością. Kolejnym punktem było udzielenie sakramentu bierzmowania 14 młodym ludziom.

konsekracja kościoła w Przybówce

Na zakończenie uroczystej liturgii pasterz diecezji podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie do konsekracji ze szczególnym uwzględnieniem proboszcza, którego odznaczył godnością kanonika RM za zasługi dla kościoła lokalnego.

Ostatnim punktem posługi arcypasterza było odsłonięcie tablicy pamiątkowej o treści: "Tu jest Dom Boga i Brama Niebios. Na większą chwałę Boga i pożytek ludzi, kościół pw. Św. Kazimierza w Przybówce wybudowano staraniem wiernych parafian. Uroczystej Konsekracji świątyni dokonał JE Biskup Jan Wątroba dnia 5 marca 2023 r."
Po uroczystej konsekracji  przy wyjściu z kościoła były rozprowadzane Kaziuki przez Parafialny Zespół Caritas, a następnie w sali Domu Strażaka odbył się świąteczny obiad przygotowany przez panie z Koła Gospodyń w Przybówce.

W przyjęciu uczestniczyli duchowni, zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in posłanka Maria Kurowska, przedstawiciele władz samorządowych z Wójtem Gminy Wojaszówka Sławomirem Stefańskim oraz mieszkańcy Przybówki. W trakcie obiadu wystąpił zespół MGK braci Wójcikiewiczów z Odrzykonia z repertuarem pieśni i piosenek religijnych.

Wdzięczni za akt konsekracji świątyni parafianie złożyli podziękowania bp. Janowi Wątrobie, ks. kan. Grzegorzowi Wojnarowi i ks. misjonarzowi Marcinowi Gieradzie. Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański złożył podziękowanie trzem osobom biskupowi, księdzu proboszczowi oraz sołtysowi wsi Przybówka.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.