LVIII sesja Rady Miasta Krosna odbędzie się w dniu 30 marca 2023 roku o godzinie 10:00.
Otwarcie obrad.
1. Stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Krosna.
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie za 2022 r.
5. Informacja z realizacji Budżetu Obywatelskiego.
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
6.1. nadania sali obrad Rady Miasta Krosna imienia Ignacego Łukasiewicza (projekt Nr LVIII/1595/23),
6.2. przystąpienia Gminy Miasto Krosno do programu "Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora" (projekt Nr LVIII/1596/23),
6.3. zamiaru przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krośnie (projekt Nr LVIII/1597/23),
6.4. wyrażenia zgody na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr LVIII/1598/23),
6.5. przystąpienia Gminy Miasto Krosno do realizacji projektu "Skuteczne wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" w ramach Projektu LIFE (projekt Nr LVIII/1599/23),
6.6. uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krosna na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (projekt Nr LVIII/1600/23),
6.7. przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Krosna na rok 2023" (projekt Nr LVIII/1601/23),
6.8. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023 - 2027 (projekt Nr LVIII/1602/23),
6.9. gospodarki nieruchomościami w sprawach :
6.9.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LVIII/1603/23),
6.9.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LVIII/1604/23),
6.9.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LVIII/1605/23),
6.9.4. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LVIII/1606/23),
6.9.5. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LVIII/1607/23),
6.9.6. obciążenia i sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LVIII/1608/23),
6.9.7. obciążenia nieruchomości (projekt Nr LVIII/1609/23),
6.9.8. obciążenia nieruchomości (projekt Nr LVIII/1610/23),
6.9.9. nabycia nieruchomości (projekt Nr LVIII/1611/23),
6.9.10. użytkowania nieruchomości (projekt Nr LVIII/1612/23),
6.9.11. wniosku o przekazanie nieruchomości (projekt Nr LVIII/1613/23),
6.9.12. wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytej przez Gminę Krosno (projekt Nr LVIII/1614/23),
6.9.13. wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LVIII/1615/23),
6.9.14. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LVIII/1616/23),
6.9.15. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LVIII/1617/23),
6.9.16. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LVIII/1618/23),
6.9.17. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LVIII/1619/23),
6.10. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna" (projekt Nr LVIII/1620/23),
6.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora" (projekt Nr LVIII/1621/23),
6.12. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (projekt Nr LVIII/1622/23),
6.13. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (projekt Nr LVIII/1623/23),
6.14. przekazania petycji według właściwości (projekt Nr LVIII/1624/23),
6.15. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna (projekt Nr LVIII/1625/23),
6.16. rozpatrzenia wniosku (projekt Nr LVIII/1626/23).
7. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.