Tegoroczna kwalifikacja wojskowa potrwa od 17 kwietnia do 21 lipca 2023. Szacuje się, że kwalifikacją wojskową objętych zostanie 230 tys. Polaków.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej - powiatowych komisji lekarskich wezwani zostaną:
 • mężczyźni urodzeni w 2004 roku - 19-letni,

 • mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003 (20 - 24 letni), którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

 • osoby, które w latach 2021 i 2022:

 • - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kat. zdolności B12 lub B24), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,


 • - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kat. zdolności B12 lub B24), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,


 • - kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, tj: kierunki lekarski, weterynaryjny, pielęgniarski, psychologiczny, analityki medycznej i ratownictwa medycznego,


 • - osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja Wojskowa polega na:
 • określeniu zdolności do służby wojskowej,

 • wpisaniu do ewidencji,

 • nadaniu stopnia szeregowego,

 • przeniesieniu do rezerwy pasywnej,

 • wydaniu zaświadczenia,

 • przekazaniu informacji o możliwości odbycia służby wojskowej.

Każdy wezwany na kwalifikację wojskową ma obowiązek stawić się przed komisją. To obowiązek obywatelski wynikający z przepisów prawa. Jeżeli ktoś nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinien zawiadomić o tym wójta lub burmistrza/prezydenta.

W całej Polsce ma działać 390 powiatowym komisji lekarskich, każda sprawdzi około 30 - 40 osób dziennie.

~stary dziad

30-03-2023 09:06 7 8

Stare dziady pójdą na wymianę jeńców, natomiast ujków obejmą kwalifikacje i będą za mięso armatnie. :)
Odpowiedz

~wujek_Franek

29-03-2023 18:03 12 14

A Jarka, Anżeja, Błaszczyja i Pinokia też obejmuje ta kwalifikacja?
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.