Medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią służbę, nagroda "Za Zasługi Dla Krosna" oraz nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury to odznaczenia, które podczas uroczystej sesji Rady Miasta wręczyła Grażyna Borek Wicewojewoda Podkarpacki i Prezydenta Miasta Krosna Piotr Przytocki.
X uroczysta sesja, odbyła się 11 czerwca 2015 r. (czwartek) wyjątkowo w sali narad Senackiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

Medal Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Za Długoletnią Służbę to nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie:
I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę - po 30 latach pracy zawodowej,
II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę - po 20 latach pracy zawodowej,
III stopień - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę - po 10 latach pracy zawodowej.

Medale Za Długoletnią Służbę są przyznawane zgodnie z § 2 ust. 1a rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743, z późn. zm).

Prezydent Krosna nagrodził zasłużonych

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale za długoletnią służbę wręczała Grażyna Borek Wicewojewoda Podkarpacki.

Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymały:


Katarzyna Bigoś
Grażyna Gregorczyk
Danuta Kolanko
Ewa Mańkowska
Maria Wilk

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymali:


Małgorzata Błaż
Anna Bonczar
Marzena Czenczek
Grzegorz Kubit
Andrzej Lula
Maciej Pelczar
Grzegorz Półchłopek
Aldona Sobaś
Małgorzata Strzępek
Miranda Trojanowska
Dorota Zajdel

Prezydent Krosna nagrodził zasłużonych

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę otrzymali:


Sławomir Gomółka
Joanna Sowa
Krzysztof Wolf
Leszek Ziarkowski

Kolejne odznaczenie przyznał Prezydent Miasta Krosna Chórowi Mieszanemu "ECHO". Medal "Za zasługi dla Krosna" przyznano za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, kultywowanie polskich tradycji chóralnych oraz promocję miasta Krosna w kraju i za granicą.

Chór Mieszany "ECHO"
Znany i ceniony w środowisku artystycznym Chór Mieszany "ECHO" działający przy Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego i Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie założony został 15 sierpnia 1946 r.

Prezydent Krosna nagrodził zasłużonych

W trakcie niemal 70 - letniej działalności batutę nad Chórem przejmowali kolejno: Władysław Sokołowicz, Jan Szewczyk, Henryk Koszela, Tomasz Urbanek, Renata Zajdel. Od 2004 r. do chwili obecnej Chórem "ECHO" dyryguje Mariola Rybczak.

Chór prowadzi ożywioną działalność koncertową, promując Krosno w kraju i za granicą. Organizuje Euroregionalny Koncert Kolęd "Soli Deo Gloria", Wieczory Poezji i Pieśni "Ave Maria", koncerty z okazji Dni Papieskich oraz koncerty patriotyczne "Tu jest moja ojczyzna". Swoimi występami uświetnia organizowane w mieście uroczystości. 10 czerwca 1997 r. Chór wziął udział w mszy świętej koncelebrowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Wieloletnia działalność zaowocowała licznymi sukcesami, za najważniejsze można uznać: I miejsce na XI Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej "Cantate Deo" i III miejsce na II Międzynarodowym Konkursie Chórów "Gaude Cantem". Chór uhonorowany został: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Dyplomem Ministra Kultury i Sztuki, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Złotą Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z Laurem, Odznaką Zasłużony dla Województwa Krośnieńskiego oraz nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Prezydent Krosna nagrodził zasłużonych

Trzecia grupa nagród wręczonych w tym dniu to Nagrody w Dziedzinie Kultury. Jest to nagroda Prezydenta Miasta Krosna przyznawana osobom związanym ze środowiskiem naszego miasta, za szczególne osiągnięcia artystyczne oraz wyróżniające się dokonania na rzecz upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Nagroda wręczana jest już po raz 13. Obecnie w dwóch kategoriach: za wybitne osiągnięcia i całokształt działalności.

W tym roku kapituła rozpatrywała 27 kandydatów zgłoszonych przez instytucje kultury, stowarzyszenia, szkoły artystyczne oraz Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Krosna.

Prezydent Krosna nagrodził zasłużonych

W kategorii: za wybitne osiągnięcia nagrody otrzymali:

Jan Chłap
Uczeń klasy III Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Krośnie. Uczy się w klasie fletu u Pana mgr. Dariusza Krzoka. Wykazuje niezwykłe zdolności muzyczne i odniósł sukcesy na wielu konkursach. W czasie swojej nauki zdobył nagrody w 33 konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich. W 2014 r. zajął I miejsce w XIII Ogólnopolskim Wiosennym Festiwalu Fletowym w Sochaczewie, II miejsce w III Międzynarodowym Konkursie w Jastrzębiu Zdroju, III miejsce w X Polonijnym Festiwalu Fletowym w Sieradzu oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów im. Stefanii Woytowicz w Jaśle.

Paulina Pietrusza
Uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Krośnie. Jest osobą wrażliwą i utalentowaną o czym świadczą odnoszone sukcesy. Od początku swojej edukacji muzycznej należy do grona wybitnych młodych gitarzystów. Umiejętności swe rozwija podczas warsztatów i lekcji u znanych wirtuozów gitary. W 2014 r. była laureatką kilku konkurów. Zajęła I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym w Chełmie, II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Krynicy Zdroju, III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym w Lublinie.

Michał Stryczniewicz
Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie. Ten niezwykły uzdolniony wokalista od blisko 10 lat aktywnie uczestniczy w zajęciach Studia Piosenki Swing prowadzonych przez Panią Lucynę Durał. Doskonały głos, umiejętność interpretacji, wyczucie potrzeby sceny oraz obowiązkowość odpowiedzialność przekłada się na sukcesy osiągane przez młodego wokalistę w konkursach i przeglądach. W 2014 r. otrzymał II nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Wokalistów "Debiuty 2014" w Lublinie, II nagrodę w XXVI Konkursie Piosenki Obcojęzycznej Love Me Tender w Jaśle, II nagrodę oraz nagrodę publiczności w 7. Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Hope Festival w Katowicach.

Kacper Żaromski
Uczeń klasy III Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Krośnie - klas fortepianu u Pani mgr. Doroty Skibickiej. Jest utalentowany, inteligentny, pracowity i odpowiedzialny, wiąże swą przyszłość z grą na fortepianie. Osiąga wspaniałe rezultaty w konkursach. W 2014 r. był uczestnikiem kilku konkursów, w których otrzymał nagrody min.: I miejsce i Nagrodę Specjalną za wykonanie etiudy w III Międzynarodowym Podkarpackim Konkursie Chopinowskim w Rzeszowie, I miejsce w VII Ogólnopolskich Podkarpackich Spotkaniach Pianistycznych w Krośnie, II miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów w Jaśle. Jest stypendystą Fundacji im. I.J. Paderewskiego.

Grupa teatralna "Na dobry początek"
Została założona przez bibliotekarzy z Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej. Różnorodna działalność animacyjna biblioteki, współpraca z przedszkolami, szkołami, Ośrodkiem Rehablitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym zainspirowała bibliotekarzy do stworzenia grupy. Grupa zaangażowanych osób podczas spotkań z młodymi czytelnikami prezentuje utwory klasyczne, współczesne, a także własnego autorstwa. W 2014 r. prezentowała się podczas kilku uroczości bibliotecznych oraz kampanii społecznych min. w strojach z epoki, z którą związana była akcja przedstawienia np.: w ciekawej konwencji prezentowała fragmenty "Trylogii" podczas Narodowego Czytania Sienkiewicza. Wszystkie prace związane z przygotowaniem spektaklu min. scenariusze, rekwizyty, kostiumy wykonują bibliotekarze społecznie.

Prezydent Krosna nagrodził zasłużonych

W kategorii: Za całokształt działalności nagrodzono:Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
Stowarzyszenie działa od 1958 r. i jest jedną z najstarszych organizacji działających w Krośnie. Posiada swoje filie w 4 miastach Polski: Krakowie, Lublinie, Warszawie, Wrocławiu. W toku ponad półwiecznej działalności podejmowało szereg inicjatyw: wydawało publikacje o Krośnie i regionie, prowadziło badania, współdziałało z różnymi organizacjami społecznymi i samorządowymi, placówkami kulturalno-oświatowymi. Dzięki staraniom organizacji kilku ulicom krośnieńskim nadano imiona ludzi zasłużonych dla naszego miasta min. Seweryna Bieszczada, Andrzeja Lennika i inne. Podnajmowało również starania w temacie ochrony i konserwacji Starego Cmentarza w Krośnie. Stowarzyszenie może poszczycić się dużym dorobkiem wydawniczym. Dotychczas ukazało się min. 6 tomów publikacji "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu" o łącznym nakładzie 17 tys. egzemplarzy. Obecnie przygotowywany jest 7 tom. Szczególne znaczenie w bieżącej działalności stowarzyszenia mają organizowane od wielu lat wykłady otwarte oraz sesje popularno - naukowe dla mieszkańców Krosna.

Prezydent Krosna nagrodził zasłużonych

Ponadto Prezydent Miasta Krosna przyznał wyróżnienie, za wkład w rozwój kultury krośnieńskiej Stanisławi Nawracajowi

Stanisław Nawracaj - fotograf i fotoreporter. Współzałożyciel i członek Krośnieńskiego Towarzystwa Fotograficznego. Obecnie aktywny członek Fotoklubu RCKP. Jego zdjęcia zamieszczane są w różnych wydawnictwach książkowych i albumowych. Autor wielu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Przez wiele lat popularyzował fotografię prowadząc szkolenia, organizował wystawy i przekazywał swoje doświadczenie oraz umiejętności młodszemu pokoleniu. Posiada wiele odznaczeń i nagród min. Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę Zasłużony Działacz Kultury.