LXIX sesja Rady Miejskiej w Dukli odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli za 2022 rok.
5. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli za 2022 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
b) wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego nr 24 przy Trakcie Węgierskim nr 13 w Dukli
c) ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok.
7. Oświadczenia i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.