LVI sesja Rady Gminy Korczyna odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:00 w sali narad Domu Strażaka.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz z realizacji zadań w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2023 w miejscowości Korczyna - centrum;
6.2. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok;
6.3. zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023;
6.4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna;
6.5. wyrażenia zgody na dzierżawę działek o nr ewid. 645/2 i 543/26 położonych w miejscowości Korczyna.
7. Zapoznanie z korespondencją skierowaną do Rady Gminy lub Przewodniczącego Rady Gminy.
8. Sprawy różne, komunikaty.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.