LXXII sesja Rady Miejskiej w Jedliczu odbędzie się w dniu 8 maja 2023 roku o godzinie 11:00 w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2023 rok
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/458/2022 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2023 - 2038
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu za rok 2022
11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. (dot. części działki o nr ewid. 1091/2 w Jedliczu)
12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości na okres 5 lat (dot. działek nr ewid. 1268, 1269 i części działki 1267 w miejscowości Dobieszyn)
13. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji odnośnie przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i potwierdzenia sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
14. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2022 rok
15. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Jedlicze za rok 2022
16. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu za rok 2022
17. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.
18. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
19. Zakończenie sesji.

~Renia

26-05-2023 07:11 20 22

A dziś jest miesiąc po sesji i nagrania Burmistrz na stronie nie dała. Może tym dziennikarz się zajmie?
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.