Miasto Krosno od lat stawia na wysoką jakość edukacji. Jednym z głównych celów rozwoju miasta jest stworzenie jak najlepszych warunków do kształcenia zawodowego. Ciekawa i różnorodna oferta edukacyjna, wysokie wyniki matur i egzaminów zawodowych, bardzo dobra baza i wyposażenie szkół sprawiają, że krośnieńskie szkoły są chętnie wybierane nie tylko przez miejscową młodzież, ale również przez ósmoklasistów z okolicznych powiatów, jak również z bardziej odległych miejscowości.
Kształcenie w krośnieńskich szkołach zawodowych oraz zdobywanie praktycznych umiejętności ułatwia absolwentom techników i branżowych szkół I stopnia wejść na rynek pracy.

Wybór szkół kształcących w zawodach to doskonała droga do osiągnięcia sukcesu zawodowego zapewniająca nie tylko dobrze płatną pracę, ale także satysfakcję z jej wykonywania.

Popularność kształcenia zawodowego wśród młodzieży ciągle wzrasta ze względu na łatwość znalezienia pracy na rynku europejskim. Krośnieńskie technika i branżowe szkoły I stopnia pozwalają zdobyć ciekawy i przyszłościowy zawód. Nowoczesne pracownie i możliwość odbywania praktyk zawodowych u pracodawców w kraju i za granicą są magnesem przyciągającym wielu uczniów, a udział w różnego rodzaju projektach zachęca do zdobywania kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy.

Dla ósmoklasistów, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadpodstawowej i chcą zdobyć praktyczne umiejętności oraz wiedzę umożliwiającą rozwój w wybranym zawodzie, doskonałym wyborem będzie nauka w technikach i branżowych szkołach zawodowych I stopnia.

Oferta kształcenia zawodowego oferowana przez krośnieńskie TECHNIKA:

● Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul. Podkarpacka 16
• technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik przemysłu mody, technik spedytor;

● Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, ul. ks. Stanisława Szpetnara 9
• technik analityk, technik usług fryzjerskich, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych;

● Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Tysiąclecia 5
• technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik robotyk;

● Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukaszewicza w Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych, ul. Bohaterów Westerplatte 20
• technik gazownictwa, technik geolog, technik górnictwa otworowego, technik logistyk, technik wiertnik, technik spawalnictwa;

● Technikum Nr 5 im. Generała Stanisława Maczka w Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących, ul. Rzeszowska 10
• technik automatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk, technik programista;

● Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych, ul. ks. Piotra Skargi 3
• technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik geodeta, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik renowacji elementów architektury;

● Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. ks. Piotra Skargi 1
• technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów.

Oferta kształcenia zawodowego oferowana przez krośnieńskie BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA:
● Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, ul. ks. Stanisława Szpetnara 9
• cukiernik, kucharz, fryzjer, klasa wielozawodowa;

● Branżową Szkołę I stopnia Nr 3 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Tysiąclecia 5
• mechanik pojazdów samochodowych, mechatronik;

● Branżową Szkołę I stopnia Nr 4 w Zespole Szkół Naftowo - Gazowniczych, ul. Bohaterów Westerplatte 20
• ślusarz;

● Branżową Szkołę I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego w Zespole Szkół Architektoniczno - Budowlanych, ul. ks. Piotra Skargi 3
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych.

Tegoroczny nabór do szkół ponadpodstawowych prowadzony będzie za pomocą elektronicznego systemu Nabór 2023. Rekrutacja rozpocznie się 15 maja 2023 r. składaniem wniosków do szkół i zakończy się 16 czerwca 2023 r.

Na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/krosno/szkolaponadpodstawowa/ zamieszczona została oferta wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno biorących udział we wspólnej rekrutacji na rok szkolny 2023/2024, niezbędne dokumenty i formularze. Na ww. stronie internetowej można będzie: wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, zapoznać się z terminami rekrutacji, kryteriami i zasadami punktacji, mieć stały dostęp do poradników, dokumentów, wzorów oświadczeń.

stopka