Kierunek: Inicjatywa! Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym i rozmowach na temat kultury i działań kulturalnych w Krośnie. Spotkanie odbędzie się 15 maja o godz. 18:00.
Co powiecie na to, żeby spotkać się przy kawie lub herbacie i porozmawiać o kulturze, a dokładnie o działaniach kulturalnych w naszym mieście? W poniedziałek 15 maja zapraszamy na Kolejową 1. Podczas wieczoru spędzonego w domu kultury porozmawiamy o rzeczach ważnych i kulturalnych. Chcemy także opowiedzieć Wam o tym, nad czym aktualnie pracujemy i co tworzymy w ramach projektu Kierunek: Inicjatywa! - zachęcają organizatorzy.

Podczas spotkania porozmawiamy o działaniach realizowanych w Krośnie w czasie ostatnich trzech lat, spróbujemy stworzyć mapę oddolnych inicjatyw miasta, ale przede wszystkim wspólnie zastanowimy się nad kolejnymi kulturotwórczymi pomysłami, które mogą być potrzebne i wartościowe dla mieszkańców naszego miasta, zarówno tych najmłodszych, jak i tych najstarszych. Będzie to czas nie tylko do zadawania pytań dotyczących projektu Kierunek: Inicjatywa!, ale również okazja do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i sugestiami dotyczącymi działań kulturalnych. Warto dać się namówić do wspólnej burzy mózgów!

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie po raz pierwszy uczestniczy w programie Dom Kultury+ Narodowego Centrum Kultury. Do wspólnych działań chcemy zaangażować jak najwięcej obecnych lub przyszłych odbiorców, których lubimy nazywać naszymi domownikami. Dla nas zawsze liczy się zarówno Wasza obecność, ale również to, co macie nam do przekazania. 15 maja nie może Was zabraknąć na Kolejowej 1 - mówi Ksenia Bołd, koordynatorka projektu.

Dla kogo: spotkanie otwarte, wstęp wolny
Kiedy: 15 maja 2023, godz. 18.00
Gdzie: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, Galeria Szara, ul. Kolejowa 1, Krosno (część widowiskowa budynku)


Prowadząca spotkanie: Marta Marzec - socjolożka, badaczka społeczna, facylitatorka. Specjalizuje się w tematach współpracy, partycypacji społecznej i budowania społeczności lokalnych. Do 2017 związana z Instytutem Socjologii UJ, następnie z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie. Prowadzi badania, diagnozy społeczne i konsultacje. Facylituje współpracę w zespołach i organizacjach. Wspiera samorządy i instytucje kultury w tworzeniu warunków do wspólnego działania z mieszkańcami i budowania partnerstw lokalnych. W latach 2019-2022 współtworzyła innowacyjny model Miejsc Aktywności Mieszkańców w Krakowie, Nowym Sączu i Chrzanowie. W latach 2021-2022 facylitowała proces budowania lokalnej współpracy między instytucjami, organizacjami i artystami w krakowskim Starym Podgórzu. Posiada bogate doświadczenie w badaniu i usprawnianiu współpracy między samorządami i mieszkańcami (diagnozy współpracy w ponad 15 gminach Małopolski oraz ewaluacja programów zwiększających aktywność społeczną takich jak: Małopolski Budżet Obywatelski czy Program FIO Małopolska Lokalnie) oraz między instytucjami kultury i mieszkańcami (działania dla Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Opery Krakowskiej czy Miasta Ogrodów w Katowicach).

Projekt "Kierunek: Inicjatywa!" realizowany w ramach programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury "Dom Kultury+ Edycja 2023".

Etap 1. Projekt polega na przeprowadzeniu szeregu działań badawczych o różnym charakterze, których celem będzie diagnoza identyfikująca zasoby i oddolne inicjatywy mieszkańców Krosna. W ramach spotkań, warsztatów i innych akcji konsultacyjnych zebrane zostaną dane niezbędne do opracowania diagnozy, którą opublikujemy na naszej stronie. Tak przygotowany dokument stanie się kompendium wiedzy niezbędnej do pracy przy realizacji działań o charakterze lokalnym.

Etap 2. W oparciu o wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań w kolejnym etapie zadania odbędzie się konkurs na oddolne inicjatywy kulturalne, które według założeń programu zostaną zrealizowane w drugiej części zadania - od sierpnia do października 2023. Konkurs skierowany będzie do osób fizycznych, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, które w wyznaczonym terminie zgłoszą swój pomysł i chęć udziału w drugiej części zadania. Dokładne informacje i zasady uczestnictwa w konkursie podamy na przełomie maja i czerwca 2023.

Głównym celem projektu Kierunek: Inicjatywa! jest stworzenie warunków dla społeczności lokalnej sporadycznie korzystającej z oferty kulturalnej lub niezaangażowanej do tej pory w działalność kulturalną, zwrócenie uwagi i wykreowanie potrzeby bycia twórcą kultury i uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych, postawienie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w roli "mecenasa" - wspierającego podejmowanie lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i artystycznym. Zadanie ma również na celu ożywienie przestrzeni publicznej poprzez podejmowanie wspólnych i świadomych decyzji o niej. W rezultacie przyczyni się to do budowania relacji pomiędzy zarówno różnymi odbiorcami kultury, ale również pomiędzy odbiorcami kultury a pracownikami instytucji kultur.

Celem programu Dom Kultury+ jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich oraz inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Więcej informacji o programie Dom Kultury+ na stronie Narodowego Centrum Kultury.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.