Na odcinku budowanej drogi ekspresowej S19 od węzła Krosno w Iskrzyni do węzła Miejsce Piastowe trwają ratownicze badania archeologiczne. Do tej pory przebadano ok. 70 arów.
Ratownicze badania archeologiczne na odcinku S19 między węzłami Krosno w Iskrzyni a Miejsce Piastowe, realizowane są na zlecenie GDDKiA. Archeolodzy wskazali tam trzy stanowiska. Dwa zlokalizowane były w Targowiskach (jedno o powierzchni 42,2 ara a drugie 18,9 ara). Tutaj badania już się zakończyły.

- Trzecie stanowisko archeologiczne, które jest obecnie eksplorowane, jest jednocześnie największym. Znajduje się w Miejscu Piastowym, a jego powierzchnia to 335,52 ara. W trakcie dotychczasowych prac archeolodzy przebadali obszar ok 70 arów. Odkryli wyraźnie rysujące się w terenie obiekty osadowe, które datowane są wstępnie na okres wpływów rzymskich. Pozyskali także liczny materiał zabytkowy - ceramiczny - informuje Joanna Rarus z GDDKiA w Rzeszowie.

Archeolodzy na budowie S19 Krosno - Miejsce Piastowe

Podstawa prowadzenia badań archeologicznych na inwestycjach drogowych
Konieczność prowadzenia badań archeologicznych w ramach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych wynika z przepisów obowiązującego prawa krajowego oraz unijnego. Badania zlecane są na podstawie decyzji właściwych terytorialnie wojewódzkich konserwatorów zabytków. Działania GDDKiA w zakresie archeologii z zaangażowaniem wspiera Narodowy Instytut Dziedzictwa, wykorzystując swoją wiedzą merytoryczną oraz wieloletnie doświadczenie związane z archeologią drogową.

- Zaangażowania ze strony wojewódzkich konserwatorów zabytków wymagają zarówno prace przygotowawcze, jak i realizacyjne, związane z inwestycjami drogowymi. Już od wczesnych etapów prac przygotowawczych z właściwych organów administracyjnych pozyskiwane są informacje o dziedzictwie kulturowym, w tym o wszelkiego rodzaju zabytkach, które następnie podlegają szczegółowym, wielowątkowym analizom - tłumaczy Joanna Rarus.

Archeolodzy na budowie S19 Krosno - Miejsce Piastowe

Pozwala to właściwie rozpoznać ryzyka inwestycyjne, przyjąć prawidłowe rozwiązania projektowe, wstępnie oszacować koszty oraz czas niezbędnych badań archeologicznych.

Z kolei po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach możliwe jest uruchomienie nie tylko badań rozpoznawczych, ale w wyniku zmiany przepisów (specustawy drogowej) również badań wykopaliskowych przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Archeolodzy na budowie S19 Krosno - Miejsce Piastowe

Natomiast w czasie budowy drogi, prowadzony jest nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi, a w przypadku ujawnienia zabytków (np. nowych stanowisk lub poszerzenia dotychczas znanych stanowisk) również badania wykopaliskowe. Prowadzenie szeroko płaszczyznowych badań wykopaliskowych niestety wstrzymuje prowadzenie prac budowlanych, ale jest konieczne z uwagi na ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Po wykonaniu terenowych badań archeologicznych prowadzone są następnie prace związane z opracowaniem wyników badań.

~Kij wam w beret

18-05-2023 14:55 4 8

Jak już zaczęli kopać to prędko nie skończą. I pomyśleć ze inwestycja za miliony a tu jakieś stare garczki czy jakieś kości. Oj ludzie., ludzie. Wykopać to, do wora i na pszok albo do rowu gdzie cisnąć.
Odpowiedz

~do rick

14-05-2023 21:31 6 14

Proszę nie gadać głupot. Prace archeologiczne to nieodłączny element każdego przedsięwzięcia tego typu. Mają terminy, które muszą dopilnować i niedługo będzie kontynuacja prac. Narzekanie i malkontenctwo miejscowego ludku przechodzi ludzkie pojęcie. Powinni wam zostawić drogi z kamieni i krowiego łajna. Nie zasługujecie na drogi na miarę 21 wieku.
Odpowiedz

~Rick Dangerous

13-05-2023 12:30 8 9

No to już po budowie. Znaleźli jakiś złom i po robocie. Trzeba było przejechać ze dwa razy spychaczem i nikt by się nie dowiedział. I teraz robota stanie a i kasy ludziom nie zapłacom. Indiany Jonesa się zachciało.
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.