LXV sesja Rady Gminy Chorkówka odbędzie się w dniu 29 maja 2023 roku o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.
Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
a) z LXIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy z dnia 17 kwietnia 2023 r.,
b) z LXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy z dnia 15 maja 2023 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Sprawozdanie Wójta z realizacji współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce za 2022 rok.
7. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
8. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
9. Podjęcie uchwał:
a) Podjęcie uchwały Nr LXV/490/2023 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023.
b) Podjęcie uchwały Nr LXV/491/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Chorkówka.
c) Podjęcie uchwały Nr LXV/492/2023 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka.
d) Podjęcie uchwały Nr LXV/493/2023 w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka.
e) Podjęcie uchwały Nr LXV/494/2023 w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022-2030.
f) Podjęcie uchwały Nr LXV/495/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji.
g) Podjęcie uchwały Nr LXV/496/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
10. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
11. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
12. Zakończenie obrad.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.