LXXI sesja Rady Miejskiej w Dukli odbędzie się w dniu 2 czerwca 20233 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Raport o stanie Gminy Dukla za 2022 rok
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Dukla za 2022 rok,
b) debata nad raportem o stanie Gminy Dukla za 2022 rok,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dukli wotum zaufania
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
6. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Dukli sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok.
7. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2022 rok, sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2022 rok i informacji o stanie mienia Gminy Dukla.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu
9. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dukli z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dukli absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dukla za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dukli za rok 2022
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Dukla
13. Oświadczenia i informacje.
14. Zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.