LXVII sesja Rady Gminy Chorkówka odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 roku o godzinie 14:00 w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.
Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
a) z LXV sesji Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 maja 2023 r.,
b) z LXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chorkówka z dnia 14 czerwca 2023 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Chorkówka.
6. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Chorkówka.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za 2022 rok.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
9. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chorkówka.
10. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok przez Komisję Rewizyjną.
11. Dyskusja w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2022 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
12. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
13. Podjęcie uchwał:
a) Podjęcie uchwały Nr LXVII/499/2023 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Chorkówka.
b) Podjęcie uchwały Nr LXVII/500/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
c) Podjęcie uchwały Nr LXVII/501/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chorkówka absolutorium za 2022 rok.
d) Podjęcie uchwały Nr LXVII/502/2023 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Chorkówka.
e) Podjęcie uchwały Nr LXVII/503/2023 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat.
f) Podjęcie uchwały Nr LXVII/504/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy najmu na okres 5 lat.
g) Podjęcie uchwały Nr LXVII/505/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości obciążonej służebnościami gruntowymi.
h) Podjęcie uchwały Nr LXVII/506/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chorkówka.
i) Podjęcie uchwały Nr LXVII/507/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023.
j) Podjęcie uchwały Nr LXVII/508/2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
k) Podjęcie uchwały Nr LXVII/509/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
l) Podjęcie uchwały Nr LXVII/510/2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
14. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
15. Zakończenie obrad.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.