W związku z zakończeniem stanu epidemii, cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie przedłużonych dokumentów pobytu stracą od 1 sierpnia br. prawo do legalnego pobytu.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego - od dnia 1 lipca 2023 r. na terenie Polski został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Odwołanie z dniem 1 lipca br. stanu zagrożenia epidemicznego powoduje, że szczególne rozwiązania dedykowane cudzoziemcom wynikające z treści ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, mające na celu uregulowanie ich sytuacji pobytowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego zakończą się w dniu 31 lipca 2023 r.

W związku z powyższym, po upływie 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego - to jest od dnia 1 sierpnia 2023 r.- zakończą się przedłużone okresy uprawnień, ważności dokumentów oraz przedłużone terminy na realizację przez cudzoziemców określonych czynności. Zatem z dniem 1 sierpnia 2023 r. cudzoziemcy, którzy przebywali na terytorium RP na podstawie m.in. przedłużonej wizy, zezwolenia na pobyt lub w związku z przedłużonym terminem dobrowolnego wyjazdu określonego w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu czy w związku z przedłużonymi terminami opuszczenia terytorium RP wynikającymi z art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - tracą prawo do dalszego legalnego pobytu na terytorium RP na podstawie ww. uprawnień.

Dwóch nielegalnych imigrantów i trzech kurierów zatrzymanych w Lipowicy
Powyższe nie dotyczy cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP zostaje uznany za legalny na podstawie odrębne przepisy prawa.

W konsekwencji powyższego, wobec cudzoziemców, którzy nie spełniają warunków wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjęte zostaną działania przewidziane przepisami ustawy o cudzoziemcach.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.