W Chorkówce odbyła się jubileuszowa X edycja Przeglądu Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych.
Przegląd tradycyjnie odbył się na placu przed Gminny Ośrodkiem Kultury w Chorkówce.

Na scenie zaprezentowało się zespoły i kapele z Gminy Chorkówka oraz zaproszeni goście. Imprezie towarzyszyły wystawy rękodzielników.

Zobacz zdjęcia: