W Dworze Szeptyckich w Korczynie odbyły się warsztaty plastyczno-muzyczne.
Na kształtowanie się postawy estetycznej człowieka mają wpływ przeżycia i wyobrażenia ludzi, którzy realia zewnętrzne i wewnętrzne wprowadzają w czyn. W pewnym sensie, dlatego praktyka artystyczna staje się tak różnorodna i złożona. Artyści czasami przekraczają granice między dziedzinami sztuki i spróbują je zintegrować.

Bardzo duży wpływ na kształtowanie się postaw estetycznych szczególnie u dzieci ma środowisko, w którym przebywają. Kulturę środowiska, w której żyją i dorastają dzieci tworzą między innymi takie instytucje jak Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie. Dzięki swojej ofercie edukacyjnej umożliwia kształtowanie się wielopoziomowej wrażliwości estetycznej. Dzięki zajęciom ukierunkowanym dzieci rozwijają pracowitość, dokładność, systematyczność, upodobania, dyscyplinę zachowania i szacunek do otaczającego je świata. Natomiast powstająca wrażliwość estetyczna jest wyjątkowa i indywidualna.

warsztaty plastyczne w Korczynie

W tym roku warsztaty organizowane przez GOK w Korczynie zmieniły swój profil rozszerzając spektrum działania na wrażliwość muzyczną u dzieci. Połączenie warsztatów plastycznych i muzycznych pozwoliło zrealizować cele edukacyjne z dwóch dziedzin jednocześnie.

Ogólnym celem warsztatów plastycznych jest pozytywne oddziaływanie poprzez środki plastyczne na sferę emocjonalną i społeczną uczestnika zajęć. Łączenie w sobie formy zabawy przez sztukę, doświadczania radości twórczego eksperymentowania, uwrażliwianie się na piękno świata, wzbogacenie wyobraźni. Rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej a przez te połączone działania zmniejszenie problemów emocjonalnych i wychowawczych oraz podniesienie odporność na stres.

Jeśli chodzi o warsztaty muzyczne ich celem jest przede wszystkim pobudzanie i rozwijanie wyobraźni, ciekawości poznawczej dziecka, pomaganie w odkrywaniu własnych możliwości twórczych, kształcenie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej oraz kształcenie zainteresowań i uzdolnień muzycznych. Co otrzymaliśmy po połączeniu tych dwóch dziedzin warsztatowych? Świetną zabawę, która była też nauką. Czasem na wysiłek twórczy zarówno w grupie jak i indywidualnie, ale także znalezieniem chwili na relaks na łonie natury. Możliwe, że odkryliśmy kilka nowych talentów zarówno plastycznych jak i muzycznych.

warsztaty muzyczne w Korczynie

Warsztaty odbywały się w dniach od 10 do 14 lipca 2023 roku w Dworze Szeptyckich, poprowadzili je instruktorzy GOK w Korczynie Aleksandra Prugar oraz Krzysztof Wojnar. Na zakończenie tygodnia wspólnych zajęć odbył się wernisaż prac dzieci, na który przybyły rodziny uczestników zajęć.

Zastępca Wójta Gminy Korczyna Katarzyna Urbanek rozdała dzieciom słodkie upominki oraz dyplomy uczestnictwa w warsztatach.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.