24 lipcaw Auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie odbyło się uroczyste Dyplomatorium absolwentów pierwszego stopnia kierunku Pielęgniarstwo połączone z nadaniem symbolu czepka zawodowego.
Wydarzenie poprowadziła Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa - Małgorzata Dziura, która powitała władze uczelni, przybyłych gości oraz absolwentów.

Uroczystość rozpoczęli swoimi przemówieniami prorektor ds. rozwoju - dr Agnieszka Woźniak oraz prorektor ds. studiów dr Krzysztof Frączek, którzy pogratulowali absolwentom osiągniętych wyników, zachęcali do profesjonalnego wykonywania zawodu oraz motywowali do dalszego kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Podkreślali często w swoich wypowiedziach, że Pielęgniarstwo to zawód wymagający poświęcenia, determinacji i empatii.

Ważnym punktem programu było uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia 48 absolwentom. W pierwszej kolejności wręczone zostały dyplomy z wyróżnieniem, które otrzymało 16 absolwentów.

Podczas uroczystości wręczono także dyplomy oraz nagrody rzeczowe za wyróżniające się prace dyplomowe następującym absolwentom:
Promotor: mgr Dawid Makowicz
Recenzent: dr Katarzyna Zalewska
Wyróżnieni absolwenci:
1. Angelika Jakieła
2. Sabina Hejnar
3. Julia Woźnica

Promotor: mgr Stanisława Olszyk
Recenzent: dr Ewa Smoleń
Wyróżnieni absolwenci:
1. Joanna Kurowska
2. Piotr Bazentkiewicz

Promotor: mgr Małgorzata Moskal-Szybka
Recenzent: dr Renata Dziubaszewska
Wyróżniona absolwentka: Magdalena Eibin

Czepkowanie w Krośnie

Wszyscy absolwenci otrzymali symbol czepka pielęgniarskiego, jako wyraz przyjęcia do zawodu. Noszony w klapie munduru ma symbolizować pokorę i chęć służenia innym. Po otrzymaniu symbolicznego czepka absolwenci złożyli przyrzeczenie pielęgniarskie, które jest częścią nowego Kodeksu etyki zawodowej pielęgniarek i położnych.

Z szacunkiem i dumą przyjmuję nadany mi tytuł zawodowy pielęgniarki/pielęgniarza i uroczyście przyrzekam: Sprawować profesjonalną i troskliwą opiekę nad zdrowiem i życiem ludzkim na każdym jego etapie. Promować zdrowie, zapobiegać chorobom, pielęgnować chorych, uczestniczyć w procesie terapeutycznym, przeciwdziałać cierpieniu i łagodzić jego skutki, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną... - tak zabrzmiały słowa ślubowania.

Dyplomatorium to okazja do nagrodzenia absolwentów, którzy szczególnie wyróżniali się podczas 3-letniego toku studiów wiedzą, postawą, podjętymi działaniami oraz osiągniętymi sukcesami.
Najaktywniejsi studenci zostali nagrodzeni między innymi za działalność w Studenckich Kołach Naukowych, rozwój naukowy, promowanie Uczelni czy inną działalność wykraczającą poza obowiązki studenta.

Czepkowanie w Krośnie

Za szczególną działalność w SKN Wolontariatu studenckiego dyplom i nagrody książkowe otrzymały:
1. Agnieszka Ziemiańska
2. Agnieszka Ziemiańska
3. Julia Woźnica
4. Sabina Hejnar

Za działalność w SKN Honorowych dawców krwi dyplom i nagrody książkowe otrzymały:
1. Adrianna Gudyka
2. Dominika Duduś
3. Małgorzata Szary
4. Klaudia Gierlasińska
5. Oliwia Wais
6. Jagoda Prajzner

Za udział w Finale XIII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej wyróżnienie otrzymała Sabina Hejnar oraz Adrianna Gudyka, która także jest tegoroczną stypendystką w konkursie im. Barbary Lali.

Za pełnienie funkcji starosty roku oraz szczególną działalność wolontaryjną dyplom oraz nagrodę ufundowaną przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krośnie otrzymał absolwent - Maciej Jamroga.

Za pełnienie funkcji zastępcy starosty roku oraz prace na rzecz rozwoju i promocji kierunku Pielęgniarstwo dyplom, oraz nagrodę książkową otrzymał absolwent - Piotr Bazentkiewicz.

Nagrodę za zaangażowanie i wsparcie starosty roku oraz promocję kierunku Pielęgniarstwo otrzymała także absolwentka - Weronika Borek.

Absolwenci ze wzruszeniem wspominali piękne, ale niełatwe lata nauki zawodu, dziękując tym samym władzom uczelni i kierunku, opiekunowi roku i wszystkim wykładowcom.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki dr Renata Dziubaszewska. W swoim przemówieniu gratulowała oraz życzyła absolwentom samych sukcesów, radości i podjęcia pracy, która będzie ich inspirowała ale także dawała im bardzo dużo satysfakcji w każdym aspekcie.

Uroczystość została zakończona wspólnym odśpiewaniem Hymnu Pielęgniarskiego.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.