Gmina Korczyna podpisana umowę, na mocy której Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP w Warszawie zezwolił na bezpłatne używanie nieruchomości w Korczynie, na której umiejscowiony jest cmentarz żydowski.
W czwartek (20 lipca) w Urzędzie Gminy Korczyna podpisana została umowa, na mocy której Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP w Warszawie zezwolił Gminie Korczyna na bezpłatne używanie nieruchomości przy ul. Wierzbowej w Korczynie, na której umiejscowiony jest cmentarz żydowski.
Od tej pory gmina zobowiązała się do należytego utrzymania cmentarza w ramach swoich zadań własnych związanych z działalnością kulturalną, turystyczną, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz promocji gminy.

podpisanie umowy w Korczynie

Wójt Jan Zych podkreślił, że od wielu lat gmina wraz jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami społecznymi po uzyskaniu za każdym razem stosowych zezwoleń, prowadziła szereg prac porządkowych na terenie cmentarza żydowskiego. W te prace często angażowali się wolontariusze zarówno z terenu gminy Korczyna, jak i spoza niej. Dzięki temu cmentarz został w całości odkrzaczony i uporządkowany.

- Teraz widzimy, że oprócz zwykłych prac porządkowych istnieje jeszcze konieczność choćby odrestaurowania zbiorowej mogiły żołnierskiej, znajdującej się na terenie nekropolii oraz uzupełnienia brakujących elementów ogrodzenia cmentarza. Dzięki podpisanej umowie będziemy mogli starać się o środki zewnętrzne na realizację tych prac - powiedział Jan Zych.

Pełnomocnik Związku Gmin Wyznaniowych RP Piotr Puchta, pełniący także funkcję Dyrektora Generalnego Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie, który w związku z podpisaniem umowy złożył wizytę w Korczynie był pod wielkim wrażeniem troski władz gminy Korczyna oraz jej mieszkańców o korczyński kirkut.

cemnatrz żydowski w Korczynie

- Pragnę wyrazić wielką wdzięczność wszystkim, którzy poprzez troskę o miejsce pochówku ludności żydowskiej w Korczynie dbają o nasze wspólne dziedzictwo historyczne i kulturowe. Ze swej strony deklaruję otwartość na dalszą współpracę i wszelką możliwą pomoc w należytym utrzymaniu cmentarza żydowskiego w Korczynie, jako miejsca modlitwy i pamięci o tragicznych losach społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej na tym terenie - podkreślił Piotr Puchta.

Podczas podpisania umowy obecni byli także: Katarzyna Urbanek zastępca wójta, Wojciech Tomkiewicz dyrektor GOK w Korczynie oraz Andrzej Gazda przedstawiciel organizacji społecznych uczestniczących w dotychczasowych pracach porządkowych na terenie cmentarza żydowskiego w Korczynie.