Królik Polski (gm. Rymanów) świętował w sobotnie popołudnie dwa piękne jubileusze: 75 lat Ochotniczej Straży Pożarnej i 70 lat Koła Gospodyń Wiejskich.
Uroczystości jubileuszowe 75-lecia OSP i 70-lecia KGW w Króliku Polskim rozpoczęły się mszą świętą w sobotnie popołudnie (19 sierpnia) w kościele parafialnym w Króliku Polskim, którą odprawił ks. Wojciech Bolanowski, proboszcz miejscowej parafii rzymskokatolickiej.

Dalsza część obchodów odbyła się na placu przy Domu Ludowym.

jubileusz 75-lat OSP Królik Polski

Dowódca uroczystości druh Witold Romańczak (naczelnik OSP Milcza) złożył meldunek druhowi Januszowi Litwinowi, członkowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie.

Uczestników uroczystości powitał i krótki rys historyczny przedstawił prezes Zarządu OSP w Króliku Polskim druh Jan Urbanik.
Jednostka OSP w Króliku Polskim została powołana do życia przed 75 laty, a głównym inicjatorem był Czesław Reiss, który został jej prezesem. W 1972 roku, z okazji 25-lecia działalności, otrzymała pierwszy samochód, a dwa lata później został poświęcony sztandar ufundowany przez mieszkańców Królika Polskiego. W 1997 roku druhowie z Królika Polskiego otrzymali samochód Star 25 z OSP Rymanów, a w roku 2000 do Królika Polskiego trafił skarosowany Star 200 zakupiony dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy Rymanów, ZOP ZOSP RP w Krośnie i ZOW ZOSP RP w Rzeszowie.

- Co roku nasza jednostka bierze udział w obchodach Dnia Strażaka, obchodach 3 Maja i 11 Listopada. Od kilku lat organizujemy też pokazy strażackie dla uczniów naszej szkoły, pomagamy i zabezpieczamy imprezy organizowane na terenie gminy Rymanów - powiedział prezes Jan Urbanik.

jubileusz 75-lat OSP Królik Polski

W roku jubileuszu OSP w Króliku Polskim liczy 26 członków. Prezesem jest Jan Urbanik, wiceprezesem Karol Pyszczek, naczelnikiem Tomasz Kondziołka, skarbnikiem Paweł Pitrus, sekretarzem Marian Dereniowski, gospodarzem Zdzisław Lorenc, a członkiem Zarządu Łukasz Lechowicz.
Komisję Rewizyjną tworzą: Tadeusz Dereniowski (przewodniczący), Stanisław Kuśnierczak (sekretarz), Piotr Puchalik (członek).

Z okazji jubileuszu 75-lecia istnienia, OSP Królik Polski uhonorowany został złotym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa".
Sztandar jednostki udekorował druh Janusz Litwin w asyście druha Józefa Tuckiego, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie i bryg. Krzysztofa Marszałka, zastępcy komendanta miejskiego PSP w Krośnie.

Również druhowie z Królika Polskiego uhonorowani zostali odznaczeniami resortowymi. Stosowne uchwały odczytała druhna Julia Józefczyk.
Złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymał:
Tadeusz Dereniowski

Srebrny medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali:
Stanisław Kuśnierczak
Zdzisław Lorenc

Brązowy medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali:
Karol Pyszczek
Jan Urbank

Odznaką "Strażak Wzorowy" uhonorowani zostali:
Jacek Cimaj
Mariusz Dereniowski
Tomasz Kondziołka
Paweł Pitrus
Tomasz Pitrus
Piotr Puchalik
Adrian Zubik

Uchwały o nadaniu medali odznak odczytał druh Marek Tomkiewicz, komendant gminny ZOSP RP w Rymanowie, a wręczyli je dh Janusz Litwin, dh Józef Tucki, bryg. Krzysztof Marszałek i dh Jan Urbanik.

Życzenia strażakom ochotnikom z okazji ich jubileuszu złożyli między innymi starosta krośnieński Jan Pelczar, burmistrz gminy Rymanów Wojciech Farbaniec i przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pitrus, druhowie Janusz Litwin, Józef Tucki i Grzegorz Zawada - prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rymanowie, bryg. Krzysztof Marszałek, Edyta Rysz - dyrektor SP w Króliku Polskim.

jubileusz 75-lat OSP Królik Polski

Podczas uroczystości dowódcą pocztu sztandarowego OSP Królik Polski był druh Zdzisław Lorenc, sztandarowym druh Tadeusz Dereniowski, asystujacym druh Stanisław Kuśnierczyk. Poczet flagowy stanowili druhowie: Karol Pyszczek (dowódca), Piotr Puchalik (flagowy), Adrian Zubik (asysta).
Służbę informacyjną pełnił druh Kazimierz Gładysiewicz (wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rymanowie).

Podczas spotkania w sali domu ludowego, na scenie zaprezentowali się uczniowie ze szkoły podstawowej w Króliku Polskim oraz panie z KGW w Króliku Polskim.

W osobnym materiale zaprezentujemy informację o jubileuszu 70-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Króliku Polskim.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z sobotnich obchodów jubileuszowych (OSP i KGW) w Króliku Polskim:

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.