Od września tego roku uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 8 im. "Dar Górników" w Krośnie, będą mogli korzystać z nowoczesnej Ekopracowni - Odnawialnych Źródeł Energii, która powstaje w ramach realizacji przez szkołę projektu pn. "Ekopracownia OZE w Szkole Podstawowej Nr 8 im. "Dar Górników" w Miejskim Zespole Szkół Nr 8 w Krośnie, w ramach "Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej".
Pracownia powstaje dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Gminy Miasto Krosno (o czym pisaliśmy tutaj: Nowoczesna ekopracownia w SP nr 8 w Krośnie).

Ekopracownia - zielone serce szkoły - stawiamy na ekologię!

Dzięki temu wsparciu dzieci zyskają przyjazne miejsce do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu odnawialnych źródeł energii, jak i przedmiotów przyrodniczych. Pod koniec sierpnia br. zakończyły się prace remontowe sali nr 23, zlokalizowanej na II p. budynku szkoły, w której powstała pracownia.

Ekopracownia - zielone serce szkoły - stawiamy na ekologię!

Obecnie trwają ostatnie prace nad przygotowaniem pracowni tj. rozplanowaniem ustawienia mebli, jak i wyposażeniem w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, przystosowane do prowadzenia zajęć i działań w kierunku rozbudzenia świadomości ekologicznej, a w szczególności poczucia odpowiedzialnego gospodarowania zasobami naturalnymi, oraz poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów na temat odnawialnych źródeł energii.

Ekopracownia - zielone serce szkoły - stawiamy na ekologię!

Z pracowni będą mogli korzystać wszyscy uczniowie szkoły, w tym również najmłodsi. Program edukacji ekologicznej z wykorzystaniem ekopracowni jest propozycją rozszerzenia ekologicznych aspektów podstawy programowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zasobów przyrody i zmian w niej zachodzących.

Ekopracownia - zielone serce szkoły - stawiamy na ekologię!

Zarówno wygląd pracowni, jak i jej wyposażenie oraz różnorodność i innowacyjność prowadzonych w niej zajęć, będą miały na celu :
  • bezpośrednią obserwację środowiska oraz zjawisk w nim zachodzących,

  • zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w poznawaniu zagadnień przyrodniczych i rozwiązywaniu problemów ekologicznych,

  • rozbudzenie ciekawości i pasji przyrodniczej wśród dzieci i pozytywnego nastawiania do nauki - przygotowanie do konkursów,

  • wdrażanie do poszukiwania nowych rozwiązań, np. praca metodą projektu,

  • kształcenie pracy zespołowej poprzez przygotowywanie akcji, festynów, happeningów lub wystaw.


Ekopracownia - zielone serce szkoły - stawiamy na ekologię!

Już 22 września br. w ramach realizacji projektu zostanie zorganizowany w szkole Festiwal Czystego Powietrza, którego założeniem jest upowszechnienie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza i jego wpływu na nasze zdrowie oraz budowanie pozytywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę powietrza.

Ekopracownia - zielone serce szkoły - stawiamy na ekologię!

Podczas tej imprezy przeprowadzony zostanie wśród uczniów klas I-III, IV-VI, VII-VIII konkurs wiedzy na temat: Odnawialne źródła energii. Ponadto rozstrzygnięty zostanie konkurs plastyczny pn. "Moja ziemia, mój dom", dedykowany uczniom krośnieńskich szkół podstawowych, na wykonanie ulotek i plakatów dotyczących konieczności wspólnego dbania o czystość powietrza. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane jako materiał edukacyjny. W ten sposób szkoła pragnie włączyć się w działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, które pozwolą na wychowanie i wykształcenie człowieka odpowiedzialnego za zasoby przyrody. W tym samym dniu nastąpi oficjalne otwarcie nowej Ekopracowni OZE.

Loga projektu

Artykuł sponsorowany

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.