LXIII sesja Rady Miasta Krosna odbędzie się w dniu 28 września 2023 roku o godzinie 09:00.
Otwarcie obrad.
1. Stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miasta Krosna.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 (projekt Nr LXIII/1773/23),
4.2. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży w Gminie Miasto Krosno (projekt Nr LXIII/1774/23),
4.3. określenia organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Pożytku Publicznego oraz trybu powoływania jej członków (projekt Nr LXIII/1775/23),
4.4. zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Rada Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji (projekt Nr LXIII/1776/23),
4.5. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Sezonowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zespole Placówek Oświatowych w Krośnie (projekt Nr LXIII/1777/23),
4.6. zniesienia pomnika przyrody (projekt Nr LXIII/1778/23),
4.7. zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowych zasobów Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LXIII/1779/23),
4.8. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LXIII/1780/23),
4.9. gospodarki nieruchomościami w sprawach:
4.9.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LXIII/1781/23),
4.9.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LXIII/1782/23),
4.9.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LXIII/1783/23),
4.9.4. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LXIII/1784/23),
4.9.5. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LXIII/1785/23),
4.9.6. obciążenia i sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LXIII/1786/23),
4.9.7. darowizny nieruchomości (projekt Nr LXIII/1787/23),
4.10. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Aplikacja zarządzania efektywnością energetyczną" (projekt Nr LXIII/1788/23),
4.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zadania w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna (projekt Nr LXIII/1789/23),
4.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa infrastruktury umożliwiającej kontrolę pojazdów w ciągu DK 28 w Krośnie" (projekt Nr LXIII/1790/23),
4.13. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna" (projekt Nr LXIII/1791/23),
4.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Bożonarodzeniowa dekoracja miasta" (projekt Nr LXIII/1792/23),
4.15. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie" (projekt Nr LXIII/1793/23),
4.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Krosna" (projekt Nr LXIII/1794/23),
4.17. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Realizacja utrzymania oznakowania pionowego na terenie miasta Krosna" (projekt Nr LXIII/1795/23),
4.18. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a - modernizacja budynku" (projekt Nr LXIII/1796/23),
4.19. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (projekt Nr LXIII/1797/23),
4.20. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (projekt Nr LXIII/1798/23),
4.21. rozpatrzenia petycji (projekt Nr LXIII/1799/23).
5. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
6. Odpowiedzi na zapytania.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad i zamknięcie LXIII sesji Rady Miasta Krosna.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.