W Korczynie otwarto zmodernizowane ujęcie wody. Łączny koszt prac od wykonania projektu i robót budowlanych wyniósł 4 996 443,02 złotych.
W sobotę (21 października) w godzinach przedpołudniowych miało miejsce uroczyste otwarcie generalnie zmodernizowanego ujęcia wody w Korczynie. Przebudowa rozpoczęła się w roku 2021 i możliwa była dzięki pozyskaniu przez Gminę Korczyna środków rządowych.

Historię pozyskiwania wody w tym miejscu przybliżył przybyłym na wydarzenie gościom Wójt Gminy Korczyna Jan Zych.
- W roku 1970 i w latach kolejnych zapotrzebowanie na wodę w Korczynie znacząco wzrosło. Spowodowane było to przyrostem liczby mieszkańców, podniesieniem standardów życia, a także rozwojem Korczyńskich Zakładów Spożywczych, które potrzebowały dużych ilości wody.

Wykonane zostały cztery zbiorniki zapasowe i jeden główny, z którego poprowadzony został wodociąg. Zbiorniki przykryte były prowizorycznie deskami. Odpowiednie zabezpieczenie wykonane zostało dopiero w latach dziewięćdziesiątych, kiedy odbyła się renowacja ujęcia. W tym czasie uruchomiona została chloratorownia - przypomniał Wójt Gminy.

W związku z coraz częściej pojawiającymi się okresowymi suszami postanowiono wykonać pięć studni głębinowych.

- W międzyczasie, dzięki dobrej współpracy Gminy i Spółki Wodnej administrującej ujęciem udało się uregulować stan prawny nieruchomości - powiedział Jan Zych. - Same Spółki z czasem przestały mieć możliwość należytego zarządzania ujęciem i siecią. Działały one na zasadach dobrowolnej pracy, nie miały możliwości poboru należności. Dlatego też ujęcie stanowiące mienie komunalne Gminy zostało przekazane do zarządzania Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Korczynie jako jednostce organizacyjnej Gminy.

Ważna modernizacja wodociągu wykonana została po roku 2010, kiedy połączony został on z siecią Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie. Umożliwiło to awaryjne dostawy wody z drugiego źródła, co znacznie zwiększyło bezpieczeństwo korzystających z ujęcia mieszkańców.

otwarcie ujęcia wody w Korczynie

Obecnie z wodociągu, jako odbiorcy korzysta 365 gospodarstw domowych i przedsiębiorców.

Modernizacja ujęcia, która dziś dobiega końca rozpoczęła się dwa lata temu. Łączny koszt prac od wykonania projektu i robót budowlanych wyniósł 4 996 443,02 złote. Gmina Korczyna pozyskała 2 249 720,23 złotych dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozostałe środki zabezpieczono z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na zadania wodno-kanalizacyjne.

W ramach zadania zaplanowano kompleksowe prace budowlane w ramach których powstały dwie nowe komory ujęcia wody powierzchniowej, budynek stacji o powierzchni 230 m2 z niezbędną infrastrukturą służącą uzdatnianiu wody, nowe instalacje, komora pomiarowa i oświetlenie terenu, nowoczesne sterowanie procesami pozyskania wody, uzdatniania i dostawy do sieci odbiorczej.

Przecięcia wstęgi w bramie nowo otworzonego obiektu dokonał Wójt Gminy Korczyna Jan Zych, przedstawiciel samorządu partnerskiego słowackiego miasta Stropków Ladislav Dubas oraz wykonawca inwestycji Adam Szurlej. W wydarzeniu uczestniczyli również: delegacja Miasta Stropkowa w składzie: Peter Novák i Tibor Kubička, zastępca Wójta Gminy Katarzyna Urbanek, sekretarz Gminy Korczyna Wioletta Prajzner, skarbnik Gminy Korczyna Aneta Wilusz-Gierlach, Radni Rady Gminy Korczyna, a także społecznicy zaangażowani w działalność ujęcia wody w pierwszych latach po jego wykonaniu - Jan Białas i Józef Gonet.

Goście mieli możliwość zwiedzenia ujęcia i zapoznania się z systemem uzdatniania wody. Przewodnikiem po inwestycji był wykonawca Adam Szurlej.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.