15 sierpnia w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwane również świętem Matki Bożej Zielnej, w parafii Równe odbyły się dożynki.
Dożynki rozpoczęła o godzinie 11 uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja w Równem oraz poświęcenie wieńca dożynkowego wykonanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Równem. Mszę Świętą celebrowali Proboszcz Parafii Równe Wojciech Kisiel oraz Ojciec Jan Sporniak. Po zakończonej Mszy Świętej wieniec został przeniesiony do Sali Domu Ludowego w Równem.

Dożynki w Równem

O godzinie 15 rozpoczęła się część artystyczna. Na początku Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy "Równianie" z Równego zaśpiewał Pieśni dożynkowe, następnie Gospodarze tegorocznych dożynek Edward Staroń i Agnieszka Drozd przekazali na ręce Sołtysa wsi Równe Mariusza Folcika chleb, który został później pokrojony i rozdany każdemu obecnemu na sali. Po ceremoniale dożynkowym rozpoczęły się występy Zespołu Obrzędowo-Śpiewaczego "Równianie" który zaprezentował również dwa krótkie skecze, Kabaretu "Mało Poważni", Zespołu "Łęczanie" z Łęk Dukielskich oraz Zespołu "Tereściacy" z Zawadki Rymanowskiej i Mszany.Całość imprezy zakończyła zabawa taneczna z Zespołem "Bakarat", która trwała do białego rana.