Starostwo Powiatowe w Krośnie poinformowało o zasadach zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2023/2024. Gdzie zgłaszać uwagi?
Drogi powiatowe zlokalizowane na terenie gmin: Chorkówka, Dukla, Korczyna, Miejsce Piastowe, Jaśliska, Wojaszówka, Jedlicze i Iwonicz Zdrój z wyłączeniem dróg: nr 2002R Iwonicz- Iwonicz-Zdrój i drogi nr 1976R na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2002R do Zespołu Szkół w Iwoniczu, w okresie zimowym 2023/2024 utrzymywane będą przez Powiat Krośnieński. Akcją zimową kieruje dyżurny z Obwodu Drogowo-Mostowego w Dukli.

Numery kontaktowe:
1. dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg, tel. 13 43 300 20 (całą dobę)
2. Zimowe utrzymanie dróg nadzorują:
- naczelnik Wydziału Rozwoju Inwestycji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Krośnie, tel. 13 43 75 797 (poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00)
- kierownik ODM w Dukli, tel. 13 43 30 020 (poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00)

Drogi powiatowe zlokalizowane na terenie gmin: Krościenko Wyżne, Rymanów i Iwonicz-Zdrój dotyczy: drogi: 2002R Iwonicz - Iwonicz-Zdrój i 1976R na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 2002R do Zespołu Szkół w Iwoniczu, w okresie zimowym 2023/2024 utrzymywane będą na mocy porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a tymi gminami.

Numery kontaktowe:
Krościenko Wyżne: tel. 13 43 151 90 (poniedziałek w godz. 8.00-16.00, wtorek - piątek w godz. 7.00-15.00)
Iwonicz-Zdrój: tel. 512 482 719
Rymanów: tel. 13 43 550 06 (poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00)

Starostwo Powiatowe w Krośnie poinformowało, że planem zimowego utrzymania objęte zostały drogi o nawierzchni bitumicznej.
W warunkach normalnych zarówno odśnieżanie jak i zwalczanie śliskości dróg odbywać się będzie systemem patrolowo - interwencyjnym w godzinach 3.00-7.00 i 13.00-17.00 - razem 8 godzin.
W godz. 7.00-13.00 według potrzeb i interwencji oraz w zależności od panujących warunków atmosferycznych.
W godzinach 17.00-22.00 utrzymanie zimowe odbywać się będzie tylko w systemie interwencyjnym.
W porze nocnej od godz. 22.00 do godz. 3.00 usługi w zakresie odśnieżania jak i likwidacji śliskości zimowej (bez względu na warunki atmosferyczne) prowadzone będą tylko i wyłącznie w sytuacjach awaryjnych na interwencję służb ratowniczych (Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego).

Na czas trwania intensywnego opadu śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych oraz innych krańcowych warunków atmosferycznych, gdy praca sprzętu nie będzie możliwa ze względów bezpieczeństwa lub nie będzie możliwe uzyskanie należytego efektu pracy, zimowe utrzymanie dróg powiatowych zostanie wstrzymane i wznowione po ustaniu trudnych warunków pogodowych.
Starostwo przypomina też, że na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności utrzymują czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

~No jak to kto odpowiada?

21-11-2023 08:43 1 0

Odpowiada Donaldinio.
Odpowiedz

~olop

20-11-2023 18:32 2 0

Gzie idzie podatek drogowy pobierany przy każdym litrze paliwa skoro odśnieżanie wyliczyli na 8 godzin dziennie i to jak będą mieli humor...
Odpowiedz

~Paweł

19-11-2023 11:03 1 4

Dobrze że idzie zima. Przynajmniej trochę zamaskuje dziury na drodze między Iwoniczem a Rogami. Stan drogi jest tragiczny. Ale kogo w powiecie to obchodzi?
Odpowiedz

~Zima idzie

18-11-2023 17:04 0 2

Oby w tym roku nie będzie toru saneczkowego w Dobieszynie,lub 3 torów oblodzonych . Wyjechać z nich jak jedzie samochód z naprzeciwka
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.